КР Социалдык фонддун башкармасы

АЛИЕВ БАКТИЯР ДЖЕНИШБЕКОВИЧ

АЛИЕВ БАКТИЯР ДЖЕНИШБЕКОВИЧ


Социалдык фонддун төрагасы   Социалдык фонддун башкармасынын төрагасы         Туулган жери жана датасы: 21.11.1978-ж., Чүй
Абжапаров Тенизбек Жусупбекович

Абжапаров Тенизбек Жусупбекович


 КР Социалдык фондунун башкармасынын мүчөсү, КР Социалдык фондунун төрагасынын биринчи орун басары Абжапаров Тенизбек Жусупбекович КР Социалдык фондунун төрагасынын
Джуматаева Гулнура Муратовна

Джуматаева Гулнура Муратовна


КР Социалдык фондунун башкармасынын мүчөсү, КР Социалдык фондунун төрагасынын орун басары   КАБЫЛ АЛУУ КҮНДӨРҮ: КҮНҮ:
Жума уулу Улан

Жума уулу Улан


Социалдык фонддун башкармасынын мүчөсү КР Социалдык фондунун төрагасынын орун басары ЖЕКЕ МАЛЫМАТТАР Туулган жылы: 1975-ж.

Пирматов Рахатбек Толобаевич

Пирматов Рахатбек Толобаевич


Пирматов Рахатбек Толобаевич   КР Социалдык фондунун башкармасынын мүчөсү, ЖЕКЕ МАЛЫМАТТАР Туулган жылы: 1969-ж. 04.04.
Дуйшембиева Жыпариса Камытовна

Дуйшембиева Жыпариса Камытовна


Дуйшембиева Жыпариса Камытовна   Социалдык фонддун башкармасынын мүчөсү   ЖЕКЕ МАЛЫМАТТАР Туулган жылы: 1963-ж.
Ашималиева Бактыгуль Догдурбаевна

Ашималиева Бактыгуль Догдурбаевна


Ашималиева Бактыгуль Догдурбаевна   Социалдык фонддун башкармасынын мүчөсү   ЖЕКЕ МАЛЫМАТТАР Туулган жылы: 1973-ж.