КР Социалдык фонддун башкармасы

Ирсалиев Медер Эсенгулович

Ирсалиев Медер Эсенгулович


Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун башкармасынын төрагасы, Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун төрагасы              
Джуматаева Гульнура Муратовна

Джуматаева Гульнура Муратовна


КР Социалдык фондунун башкармасынын мүчөсү, КР Социалдык фондунун төрагасынын орун басары   КАБЫЛ АЛУУ КҮНДӨРҮ: КҮНҮ:
Асанов Уланбек Жалалович

Асанов Уланбек Жалалович


КР Социалдык фондунун башкармасынын мүчөсү, КР Социалдык фондунун төрагасынын орун басары   КАБЫЛ АЛУУ КҮНДӨРҮ: күнү:
Нурдинов Эсен Сатыбалдыевич

Нурдинов Эсен Сатыбалдыевич


  КР Социалдык фондунун башкармасынын мүчөсү, КР Социалдык фондунун төрагасынын орун басары   КАБЫЛ АЛУУ КҮНДӨРҮ: КҮНҮ:

Пирматов Рахатбек Толобаевич

Пирматов Рахатбек Толобаевич


КР Социалдык фондунун башкармасынын мүчөсү, Мамлекеттик топтомо пенсиялык фонд башкармалыгынын башчысы ЖЕКЕ МААЛЫМАТТАР ТУУЛГАН ДАТАСЫ:
Чаначева Джыпаркуль Сыдыковна

Чаначева Джыпаркуль Сыдыковна


КР Социалдык фондунун башкармасынын мүчөсү, Пенсиялык жана тарифтик саясат башкармалыгынын башчысы   ЖЕКЕ МААЛЫМАТТАР ТУУЛГАН ДАТАСЫ:
Дуйшембиева Жыпариса Камытовна

Дуйшембиева Жыпариса Камытовна


Личные данные Дуйшембиева Жыпара Камытовна Национальность  Кыргыз