Пенсия төлөө

2016-01.01.2023-ж. пенсионердин жашоо минимумунан төмөн жана жогору пенсия алган боюнча пенсия алган пенсионерлердин саны боюнча маалымат

2016-2020-жж. жана 2021-ж. январь-март айына почта-банк боюнча маалымат

2017-жылдын 1-январына карата 94-СОЦ статистикалык отчету боюнча пенсионерлердин саны жана пенсиялардын өлчөмү жөнүндө маалымат

2018-жылдын 1-январына карата 94-СОЦ статистикалык отчету боюнча пенсионерлердин саны жана пенсиялардын өлчөмү жөнүндө маалымат

2019-жылдын 1-январына карата 94-СОЦ статистикалык отчету боюнча пенсионерлердин саны жана пенсиялардын өлчөмү жөнүндө маалымат

2020-жылдын 1-январына карата 94-СОЦ статистикалык отчету боюнча пенсионерлердин саны жана пенсиялардын өлчөмү жөнүндө маалымат

2022-жылдын 1-январына карата 94-СОЦ статистикалык отчету боюнча пенсионерлердин саны жана пенсиялардын өлчөмү жөнүндө маалымат

2023-жылдын 1-январына карата 94-СОЦ статистикалык отчету боюнча пенсионерлердин саны жана пенсиялардын өлчөмү жөнүндө маалымат

Пенсионерлердин пенс. жана карт эсептерин тейлөө боюнча келишимдер түзүлгөн коммерцилык банктарынын тизмеси