Пенсия төлөө

2016-01.04.2023-ж. пенсионердин жашоо минимумунан төмөн жана жогору пенсия алган боюнча пенсия алган пенсионерлердин саны боюнча маалымат

2017-2022-жж. жана 2023-ж. январь-апрель айына карата коммерциялык банктар же "Кыргыз почтасы" ААК аркылуу тейленген пенсионерлердин саны боюнча 

2017-жылдын 1-январына карата 94-СОЦ статистикалык отчету боюнча пенсионерлердин саны жана пенсиялардын өлчөмү жөнүндө маалымат

2018-жылдын 1-январына карата 94-СОЦ статистикалык отчету боюнча пенсионерлердин саны жана пенсиялардын өлчөмү жөнүндө маалымат

2019-жылдын 1-январына карата 94-СОЦ статистикалык отчету боюнча пенсионерлердин саны жана пенсиялардын өлчөмү жөнүндө маалымат

2020-жылдын 1-январына карата 94-СОЦ статистикалык отчету боюнча пенсионерлердин саны жана пенсиялардын өлчөмү жөнүндө маалымат

2022-жылдын 1-январына карата 94-СОЦ статистикалык отчету боюнча пенсионерлердин саны жана пенсиялардын өлчөмү жөнүндө маалымат

2023-жылдын 1-январына карата 94-СОЦ статистикалык отчету боюнча пенсионерлердин саны жана пенсиялардын өлчөмү жөнүндө маалымат

Пенсионерлердин пенс. жана карт эсептерин тейлөө боюнча келишимдер түзүлгөн коммерцилык банктарынын тизмеси