Пенсия төлөө

2016-2019 жж. жана 2020-ж. 1 кварталына пенсионердин жашоо минимумунан төмөн жана жогору пенсия алган боюнча пенсия алган пенсионерлердин саны боюнча маалымат

2016-2019жж. жана 2020-ж. январь-апрель айына почта-банк боюнча маалымат

2017-жылдын 1-январына карата 94-СОЦ статистикалык отчету боюнча пенсионерлердин саны жана пенсиялардын өлчөмү жөнүндө маалымат

2018-жылдын 1-январына карата 94-СОЦ статистикалык отчету боюнча пенсионерлердин саны жана пенсиялардын өлчөмү жөнүндө маалымат

2019-жылдын 1-январына карата 94-СОЦ статистикалык отчету боюнча пенсионерлердин саны жана пенсиялардын өлчөмү жөнүндө маалымат

2020-жылдын 1-январына карата 94-СОЦ статистикалык отчету боюнча пенсионерлердин саны жана пенсиялардын өлчөмү жөнүндө маалымат

Пенсионерлердин пенс. жана карт эсептерин тейлөө боюнча келишимдер түзүлгөн коммерцилык банктарынын тизмеси