Аукциондор жыйынтыктары

14.05.2018

МТПФнун жайгаштырылган каражаттары тууралуу маалымат

14 . 05 .201 8 жыл (млн.сом) катар №   МБК аталышы Жүгүртүү мөөнөтү...
уландысы

7.05.2018

МТПФнун жайгаштырылган каражаттары тууралуу маалымат

07 . 05 .201 8 жыл (млн.сом) катар №   МБК аталышы Жүгүртүү мөөнөтү...
уландысы

24.04.2018

МТПФнун жайгаштырылган каражаттары тууралуу маалымат

23. 04 .201 8 жыл (млн.сом) катар №   МБК аталышы Жүгүртүү мөөнөтү...
уландысы

16.04.2018

МТПФнун жайгаштырылган каражаттары тууралуу маалымат

16 . 04 .201 8 жыл (млн.сом) катар №   МБК аталышы Жүгүртүү мөөнөтү...
уландысы

10.04.2018

МТПФнун жайгаштырылган каражаттары тууралуу маалымат

10 . 04 .201 8 жыл (млн.сом) катар №   МБК аталышы Жүгүртүү мөөнөтү...
уландысы

2.04.2018

МТПФнун жайгаштырылган каражаттары тууралуу маалымат

02 . 04 .201 8 жыл (млн.сом) катар №   МБК аталышы Жүгүртүү мөөнөтү...
уландысы

26.03.2018

МТПФнун жайгаштырылган каражаттары тууралуу маалымат

Мамлекеттик топтомо пенсиялык фонду ( МТПФ ) 26. 0 3 .201 8 жыл (млн.сом) катар №   МБК аталышы...
уландысы

19.03.2018

МТПФнун жайгаштырылган каражаттары тууралуу маалымат

19 . 0 3 .201 8 жыл (млн.сом) катар №   МБК аталышы Жүгүртүү мөөнөтү...
уландысы

12.03.2018

МТПФнун жайгаштырылган каражаттары тууралуу маалымат

12 . 0 3 .201 8 жыл (млн.сом) катар №   МБК аталышы Жүгүртүү мөөнөтү...
уландысы

5.03.2018

МТПФнун жайгаштырылган каражаттары тууралуу маалымат

05 . 0 3 .201 8 жыл (млн.сом) катар №   МБК аталышы Жүгүртүү мөөнөтү...
уландысы