Аукциондор жыйынтыктары

10.04.2018

МТПФнун жайгаштырылган каражаттары тууралуу маалымат

10 . 04 .201 8 жыл (млн.сом) катар №   МБК аталышы Жүгүртүү мөөнөтү...
уландысы

2.04.2018

МТПФнун жайгаштырылган каражаттары тууралуу маалымат

02 . 04 .201 8 жыл (млн.сом) катар №   МБК аталышы Жүгүртүү мөөнөтү...
уландысы

26.03.2018

МТПФнун жайгаштырылган каражаттары тууралуу маалымат

Мамлекеттик топтомо пенсиялык фонду ( МТПФ ) 26. 0 3 .201 8 жыл (млн.сом) катар №   МБК аталышы...
уландысы

19.03.2018

МТПФнун жайгаштырылган каражаттары тууралуу маалымат

19 . 0 3 .201 8 жыл (млн.сом) катар №   МБК аталышы Жүгүртүү мөөнөтү...
уландысы

12.03.2018

МТПФнун жайгаштырылган каражаттары тууралуу маалымат

12 . 0 3 .201 8 жыл (млн.сом) катар №   МБК аталышы Жүгүртүү мөөнөтү...
уландысы

5.03.2018

МТПФнун жайгаштырылган каражаттары тууралуу маалымат

05 . 0 3 .201 8 жыл (млн.сом) катар №   МБК аталышы Жүгүртүү мөөнөтү...
уландысы

26.02.2018

МТПФнун жайгаштырылган каражаттары тууралуу маалымат

26. 0 2 .201 8 жыл (млн.сом) катар №   МБК аталышы Жүгүртүү мөөнөтү...
уландысы

19.02.2018

МТПФнун жайгаштырылган каражаттары тууралуу маалымат

19 . 0 2 .201 8 жыл (млн.сом) катар №   МБК аталышы Жүгүртүү мөөнөтү...
уландысы

12.02.2018

МТПФнун жайгаштырылган каражаттары тууралуу маалымат

  12 . 0 2 .201 8 жыл (млн.сом) катар №   МБК аталышы Жүгүртүү мөөнөтү...
уландысы