Аукциондор жыйынтыктары

15.04.2024

МТПФнын жайгаштырылган каражаттары тууралуу маалымат

  15.04.2024г     (млн.сом) катар № МБК аталышы жүгүртүү мөөнөтү...
уландысы

8.04.2024

МТПФнын жайгаштырылган каражаттары тууралуу маалымат

  08.04.2024г     (млн.сом) катар № МБК аталышы жүгүртүү мөөнөтү...
уландысы

1.04.2024

МТПФнын жайгаштырылган каражаттары тууралуу маалыма

  01.04.2024г     (млн.сом) катар № МБК аталышы жүгүртүү мөөнөтү...
уландысы

18.03.2024

МТПФнын жайгаштырылган каражаттары тууралуу маалымат

  18.03.2024г     (млн.сом) катар № МБК аталышы жүгүртүү мөөнөтү...
уландысы

11.03.2024

МТПФнын жайгаштырылган каражаттары тууралуу маалымат

  11.03.2024г     (млн.сом) катар № МБК аталышы жүгүртүү мөөнөтү...
уландысы

4.03.2024

МТПФнын жайгаштырылган каражаттары тууралуу маалымат

  04.03.2024г     (млн.сом) катар № МБК аталышы жүгүртүү мөөнөтү...
уландысы

26.02.2024

МТПФнын жайгаштырылган каражаттары тууралуу маалымат

  26.02.2024г     (млн.сом) катар № МБК аталышы жүгүртүү мөөнөтү...
уландысы

19.02.2024

МТПФнын жайгаштырылган каражаттары тууралуу маалымат

  19.02.2024г     (млн.сом) катар № МБК аталышы жүгүртүү мөөнөтү...
уландысы

13.02.2024

МТПФнын жайгаштырылган каражаттары тууралуу маалымат

  12.02.2024г     (млн.сом) катар № МБК аталышы жүгүртүү мөөнөтү...
уландысы

5.02.2024

МТПФнын жайгаштырылган каражаттары тууралуу маалымат

  05.02.2024г     (млн.сом) катар № МБК аталышы жүгүртүү мөөнөтү...
уландысы