Аукциондор жыйынтыктары

18.11.2019

Информация по размещенным средствам ГНПФ

  на 18.11.2019г     (в млн.сомах) №   п/п наименование ГЦБ срок обращения...
уландысы

21.10.2019

Информация по размещенным средствам ГНПФ

  на 21.10.2019г     (в млн.сомах) №   п/п наименование ГЦБ срок обращения...
уландысы

17.06.2019

МТПФнун жайгаштырылган каражаттары тууралуу маалымат

17 . 06 .201 9 жыл (млн.сом) катар №   МБК аталышы Жүгүртүү мөөнөтү...
уландысы

10.06.2019

МТПФнун жайгаштырылган каражаттары тууралуу маалымат

10 . 06 .201 9 жыл (млн.сом) катар №   МБК аталышы Жүгүртүү мөөнөтү...
уландысы

3.06.2019

МТПФнун жайгаштырылган каражаттары тууралуу маалымат

03 . 06 .201 9 жыл (млн.сом) катар №   МБК аталышы Жүгүртүү мөөнөтү...
уландысы

27.05.2019

МТПФнун жайгаштырылган каражаттары тууралуу маалымат

2 7 . 0 5 .201 9 жыл (млн.сом) катар №   МБК аталышы Жүгүртүү мөөнөтү...
уландысы

20.05.2019

МТПФнун жайгаштырылган каражаттары тууралуу маалымат

20 . 0 5 .201 9 жыл (млн.сом) катар №   МБК аталышы Жүгүртүү мөөнөтү...
уландысы

13.05.2019

МТПФнун жайгаштырылган каражаттары тууралуу маалымат

13 . 0 5 .201 9 жыл (млн.сом) катар №   МБК аталышы Жүгүртүү мөөнөтү...
уландысы

6.05.2019

МТПФнун жайгаштырылган каражаттары тууралуу маалымат

06 . 0 5 .201 9 жыл (млн.сом) катар №   МБК аталышы Жүгүртүү мөөнөтү...
уландысы

22.04.2019

МТПФнун жайгаштырылган каражаттары тууралуу маалымат

22 . 04 .201 9 жыл (млн.сом) катар №   МБК аталышы Жүгүртүү мөөнөтү...
уландысы