Аукциондор жыйынтыктары

27.06.2022

МТПФнын жайгаштырылган каражаттары тууралуу маалымат

  27.06.2022ж     (млн.сом) катар № МБК аталышы жүгүртүү мөөнөтү...
уландысы

20.06.2022

МТПФнын жайгаштырылган каражаттары тууралуу маалымат

  20.06.2022ж     (млн.сом) катар № МБК аталышы жүгүртүү мөөнөтү...
уландысы

13.06.2022

МТПФнын жайгаштырылган каражаттары тууралуу маалымат

  13.06.2022ж     (млн.сом) катар № МБК аталышы жүгүртүү мөөнөтү...
уландысы

6.06.2022

МТПФнын жайгаштырылган каражаттары тууралуу маалымат

  06.06.2022ж     (млн.сом) катар № МБК аталышы жүгүртүү мөөнөтү...
уландысы

30.05.2022

МТПФнын жайгаштырылган каражаттары тууралуу маалымат

  30.05.2022ж     (млн.сом) катар № МБК аталышы жүгүртүү мөөнөтү...
уландысы

23.05.2022

МТПФнын жайгаштырылган каражаттары тууралуу маалымат

  18.04.2022ж     (млн.сом) катар № МБК аталышы жүгүртүү мөөнөтү...
уландысы

25.04.2022

МТПФнын жайгаштырылган каражаттары тууралуу маалымат

  18.04.2022ж     (млн.сом) катар № МБК аталышы жүгүртүү мөөнөтү...
уландысы

18.04.2022

МТПФнын жайгаштырылган каражаттары тууралуу маалымат

  18.04.2022ж     (млн.сом) катар № МБК аталышы жүгүртүү мөөнөтү...
уландысы

11.04.2022

МТПФнын жайгаштырылган каражаттары тууралуу маалымат

  11.04.2022ж     (млн.сом) катар № МБК аталышы жүгүртүү мөөнөтү...
уландысы

4.04.2022

МТПФнын жайгаштырылган каражаттары тууралуу маалымат

  04.04.2022ж     (млн.сом) катар № МБК аталышы жүгүртүү мөөнөтү...
уландысы