Аукциондор жыйынтыктары

20.12.2021

МТПФнын жайгаштырылган каражаттары тууралуу маалымат

  20.12.2021ж     (млн.сом) катар № МБК аталышы жүгүртүү мөөнөтү...
уландысы

13.12.2021

МТПФнын жайгаштырылган каражаттары тууралуу маалымат

  13.12.2021ж     (млн.сом) катар № МБК аталышы жүгүртүү мөөнөтү...
уландысы

6.12.2021

МТПФнын жайгаштырылган каражаттары тууралуу маалымат

  06.12.2021ж     (млн.сом) катар № МБК аталышы жүгүртүү мөөнөтү...
уландысы

29.11.2021

МТПФнын жайгаштырылган каражаттары тууралуу маалымат

  29.11.2021ж     (млн.сом) катар № МБК аталышы жүгүртүү мөөнөтү...
уландысы

22.11.2021

МТПФнын жайгаштырылган каражаттары тууралуу маалымат

  22.11.2021ж     (млн.сом) катар № МБК аталышы жүгүртүү мөөнөтү...
уландысы

15.11.2021

МТПФнын жайгаштырылган каражаттары тууралуу маалымат

  15.11.2021ж     (млн.сом) катар № МБК аталышы жүгүртүү мөөнөтү...
уландысы

1.11.2021

МТПФнын жайгаштырылган каражаттары тууралуу маалымат

  01.11.2021ж     (млн.сом) катар № МБК аталышы жүгүртүү мөөнөтү...
уландысы

25.10.2021

МТПФнын жайгаштырылган каражаттары тууралуу маалымат

  25.10.2021ж     (млн.сом) катар № МБК аталышы жүгүртүү мөөнөтү...
уландысы

18.10.2021

МТПФнын жайгаштырылган каражаттары тууралуу маалымат

  18.10.2021ж     (млн.сом) катар № МБК аталышы жүгүртүү мөөнөтү...
уландысы

11.10.2021

МТПФнын жайгаштырылган каражаттары тууралуу маалымат

  11.10.2021ж     (млн.сом) катар № МБК аталышы жүгүртүү мөөнөтү...
уландысы