Аукциондор жыйынтыктары

28.11.2022

МТПФнын жайгаштырылган каражаттары тууралуу маалымат

  28.11.2022ж     (млн.сом) катар № МБК аталышы жүгүртүү мөөнөтү...
уландысы

21.11.2022

МТПФнын жайгаштырылган каражаттары тууралуу маалымат

  21.11.2022ж     (млн.сом) катар № МБК аталышы жүгүртүү мөөнөтү...
уландысы

14.11.2022

МТПФнын жайгаштырылган каражаттары тууралуу маалымат

  14.11.2022ж     (млн.сом) катар № МБК аталышы жүгүртүү мөөнөтү...
уландысы

31.10.2022

МТПФнын жайгаштырылган каражаттары тууралуу маалымат

  31.10.2022ж     (млн.сом) катар № МБК аталышы жүгүртүү мөөнөтү...
уландысы

24.10.2022

МТПФнын жайгаштырылган каражаттары тууралуу маалымат

  24.10.2022ж     (млн.сом) катар № МБК аталышы жүгүртүү мөөнөтү...
уландысы

17.10.2022

МТПФнын жайгаштырылган каражаттары тууралуу маалымат

  17.10.2022ж     (млн.сом) катар № МБК аталышы жүгүртүү мөөнөтү...
уландысы

10.10.2022

МТПФнын жайгаштырылган каражаттары тууралуу маалымат

  10.10.2022ж     (млн.сом) катар № МБК аталышы жүгүртүү мөөнөтү...
уландысы

3.10.2022

МТПФнын жайгаштырылган каражаттары тууралуу маалымат

  03.10.2022ж     (млн.сом) катар № МБК аталышы жүгүртүү мөөнөтү...
уландысы

26.09.2022

МТПФнын жайгаштырылган каражаттары тууралуу маалымат

  26.09.2022ж     (млн.сом) катар № МБК аталышы жүгүртүү мөөнөтү...
уландысы

19.09.2022

МТПФнын жайгаштырылган каражаттары тууралуу маалымат

  19.09.2022ж     (млн.сом) катар № МБК аталышы жүгүртүү мөөнөтү...
уландысы