Аукциондор жыйынтыктары

4.12.2023

МТПФнын жайгаштырылган каражаттары тууралуу маалымат

  04.12.2023г     (млн.сом) катар № МБК аталышы жүгүртүү мөөнөтү...
уландысы

27.11.2023

МТПФнын жайгаштырылган каражаттары тууралуу маалымат

  27.11.2023г     (млн.сом) катар № МБК аталышы жүгүртүү мөөнөтү...
уландысы

20.11.2023

МТПФнын жайгаштырылган каражаттары тууралуу маалымат

  20.11.2023г     (млн.сом) катар № МБК аталышы жүгүртүү мөөнөтү...
уландысы

13.11.2023

МТПФнын жайгаштырылган каражаттары тууралуу маалымат

  13.11.2023г     (млн.сом) катар № МБК аталышы жүгүртүү мөөнөтү...
уландысы

9.11.2023

МТПФнын жайгаштырылган каражаттары тууралуу маалымат

  09.11.2023г     (млн.сом) катар № МБК аталышы жүгүртүү мөөнөтү...
уландысы

30.10.2023

МТПФнын жайгаштырылган каражаттары тууралуу маалымат

  30.10.2023г     (млн.сом) катар № МБК аталышы жүгүртүү мөөнөтү...
уландысы

25.09.2023

МТПФнын жайгаштырылган каражаттары тууралуу маалымат

  25.09.2023г     (млн.сом) катар № МБК аталышы жүгүртүү мөөнөтү...
уландысы

18.09.2023

МТПФнын жайгаштырылган каражаттары тууралуу маалымат

  18.09.2023г     (млн.сом) катар № МБК аталышы жүгүртүү мөөнөтү...
уландысы

18.09.2023

Информация по размещенным средствам ГНПФ

  на  18.09.2023г     (в млн.сомах) №   п/п наименование ГЦБ срок...
уландысы

11.09.2023

МТПФнын жайгаштырылган каражаттары тууралуу маалымат

  11.09.2023г     (млн.сом) катар № МБК аталышы жүгүртүү мөөнөтү...
уландысы