Аукциондор жыйынтыктары

18.10.2021

МТПФнын жайгаштырылган каражаттары тууралуу маалымат

  18.10.2021ж     (млн.сом) катар № МБК аталышы жүгүртүү мөөнөтү...
уландысы

11.10.2021

МТПФнын жайгаштырылган каражаттары тууралуу маалымат

  11.10.2021ж     (млн.сом) катар № МБК аталышы жүгүртүү мөөнөтү...
уландысы

4.10.2021

МТПФнын жайгаштырылган каражаттары тууралуу маалымат

  05.10.2021ж     (млн.сом) катар № МБК аталышы жүгүртүү мөөнөтү...
уландысы

27.09.2021

МТПФнын жайгаштырылган каражаттары тууралуу маалымат

  27.09.2021ж     (млн.сом) катар № МБК аталышы жүгүртүү мөөнөтү...
уландысы

20.09.2021

МТПФнын жайгаштырылган каражаттары тууралуу маалымат

  20.09.2021ж     (млн.сом) катар № МБК аталышы жүгүртүү мөөнөтү...
уландысы

6.09.2021

МТПФнын жайгаштырылган каражаттары тууралуу маалымат

  06.09.2021ж     (млн.сом) катар № МБК аталышы жүгүртүү мөөнөтү...
уландысы

1.09.2021

МТПФнын жайгаштырылган каражаттары тууралуу маалымат

  01.09.2021ж     (млн.сом) катар № МБК аталышы жүгүртүү мөөнөтү...
уландысы

23.08.2021

МТПФнын жайгаштырылган каражаттары тууралуу маалымат

  23.08.2021ж     (млн.сом) катар № МБК аталышы жүгүртүү мөөнөтү...
уландысы

16.08.2021

МТПФнын жайгаштырылган каражаттары тууралуу маалымат

  16.08.2021ж     (млн.сом) катар № МБК аталышы жүгүртүү мөөнөтү...
уландысы

9.08.2021

МТПФнын жайгаштырылган каражаттары тууралуу маалымат

  09.08.2021ж     (млн.сом) катар № МБК аталышы жүгүртүү мөөнөтү...
уландысы