МСК боюнча байкоочу кеңеш

Мамлекеттик социалдык камсыздандырууну башкаруу боюнча байкоочу кеңеш (мындан ары - Кеңеш) мамлекеттик социалдык камсыздандыруу жаатында мамлекеттик башкаруу органдарынын, Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун, профсоюздук жана коомдук уюмдардын иштерин координациялоо үчүн мамлекеттик социалдык камсыздандыруу системасынын өз алдынча башкаруу органы катары "Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык түзүлгөн.

 Байкоочу кеңеш эмне иш кылат?

Мамлекеттик камсыздандыруу жаатында Социалдык фонддун, профсоюздук жана коомдук уюмдардын ишин координациялайт. 

·         Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча бардык коомдук маанилүү, тармактык документтерди карайт (мыйзам долбоорлорун, Өкмөттүн токтомдорун, концецияларды, мамлекеттик жана тармактык программаларды). Кеңештин корутундусунан кийин гана бул документтер андан аркы кароого жана бекитүүгө жиберилет. 

·         Социалдык камсыздандыруу көйгөйлөрүн иликтөө же чечимдерди даярдоо үчүн көз карандысыз эксперттерди жана консультанттарды чакырып, комиссияларды түзө алат. 

·         Кыргыз Республикасында мамлекеттик социалдык камсыздандыруунун макулдашылган саясатын иштеп чыгуу;

·         мамлекеттик социалдык камсыздандыруунун системасын өркүндөтүү боюнча иш чараларды жана реформаларды даярдоого жана ишке ашырууга, анын финансылык жана уюштуруучулук туруктуулугун бекемдөөгө, жарандарды социалдык коргоо деңгээлин жогорулатууга катышуу;

·         ченемдик документтердин (мыйзамдардын, токтомдордун, концепциялардын, программалардын ж.у.с.) долбоорлорун талкуулоо, камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтери боюнча, мамлекеттик социалдык камсыздандыруунун бюджети жана анын аткарылышы жөнүндө отчеттор боюнча Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин кароосу үчүн сунуштарды иштеп чыгуу;

·         Кеңеш тарабынан мамлекеттик социалдык камсыздандыруу маселелери боюнча иштелип чыккан сунуштарды, чечимдерди Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө киргизүү;

·         мамлекеттер аралык кызматташтыктын багыттарын аныктоо, мамлекеттик социалдык камсыздандыруу жаатында башка өлкөлөрдүн тажрыйбасын изилдөө жана пайдалануу;

·         мамлекеттик социалдык камсыздандыруу системасына катышуучулардын финансылык аудитин уюштуруу, анын натыйжаларын карап чыгуу;

·         социалдык өнөктөрдүн өз ара мамилелерин жөнгө салуу, мамлекеттик социалдык камсыздандыруу системасынын катышуучуларынын кызыкчылыгын коргоодо өкүлчүлүк кылуу.

Байкоочу кеңешке кимдер кирет?

Кеңештин курамы төмөнкүлөрдөн түзүлөт::

·         Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарынан (макулдашуу боюнча);

·         Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн өкүлдөрүнөн (Кыргыз Республикасынын вице-премьер-министри, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын, Кыргыз Республикасынын Социалдык өнүгүү министрлигинин, Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин, Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин, Кыргыз Республикасынын Транспорт жана коммуникациялар министрлигинин, Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин, Кыргыз Республикасынын Экономика жана монополияга каршы саясат министрлигинин, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун кызматкерлери);

·         Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун өкүлдөрүнөн;

·         Кыргыз Республикасынын Товар өндүрүүчүлөрүнүн улуттук ассоциациясынын өкүлдөрүнөн (макулдашуу боюнча);

·         Согуштун, эмгектин жана Куралдуу Күчтөрдүн ардагерлеринин республикалык кеңешинин өкүлдөрүнөн (макулдашуу боюнча);

·         Кыргыз азиздер жана дүлөйлөр коомунун борбордук башкармасынын өкүлдөрүнөн (макулдашуу боюнча).


Юридикалык документтерге шилтеме:

“Кыргыз Республикасынын Социалдык фонду жөнүндө”, 
8-статья. Социалдык фонддун ишин координациялоо
Бишкек ш., 2004-жыл  2-август N 103/


“Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу жөнүндө”,
5-бөлүм. Мамлекеттик социалдык камсыздандырууну башкаруу.
28-статья. Мамлекеттик социалдык камсыздандырууну башкаруу органдары
Бишкек ш., 1996-жыл 17-июнь N 20


Мамлекеттик социалдык камсыздандырууну башкаруу боюнча байкоочу кеңеш жөнүндө жобо