Камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтеринин чендери

Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча

 камсыздандыруу төгүмдөрүн эсептөөнүн жана төлөөнүн

тартиби жөнүндө нускамага

5-тиркеме

 

 

Камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтеринин

СТАВКАЛАРЫ

(эмгек акы төлөө фондунун суммасынан пайыз менен)

 

 

Код

Категориялардын аталышы

Бардыгы

Фонддор боюнча бөлүштүрүү

Кошумча ЭТФ суммасын аныктоо үчүн ОЭАнин өлчөмү

Пенсиялык фонд

ММКФ

ЭДЧФ

МПТФ

иш берүүчү

кызматкер

иш берүүчү

кызматкер

иш берүүчү

кызматкер

кызматкер

1. Тариф - негизги (юридикалык жактар үчүн)

1

001

Негизги кызматкер

27,25

15

8

2

0

0,25

0

2

ОЭАдан

60%

2

001-64/69

Негизги кызматкер

27,25

15

10

2

0

0,25

0

0

ОЭАдан

60%

3

003

Пенсионер

25,25

15

8

2

0

0,25

0

0

ОЭАдан

60%

4

100

1-2-топтогу майыптар

17,25

15

2

0

0

0,25

0

0

ОЭАдан

60%

5

101

УАМСтын катышуучулары

17,25

15

0

2

0

0,25

0

0

ОЭАдан

60% 

6

102

УАМСтын майыптары жана аларга теңештирил-ген адамдар

15,25

15

0

0

0

0,25

0

0

ОЭАдан

60%

7

106

КТП

27,25

15

8

2

0

0,25

0

2

Иш жүзүндөгү эмгек акыдан

8

106-64/69

КТП

27,25

15

10

2

0

0,25

0

0

Иш жүзүндөгү эмгек акыдан

9

107

Пенсионер КТП

25,25

15

8

2

0

0,25

0

0

Иш жүзүндөгү эмгек акыдан

10

011

Кыргыз Республикасында убактылуу жүргөн чет өлкөлүк жаран жана жарандыгы жок адам

27,25

15

8

2

0

0,25

0

2

ОЭА

60%

 

11

011-64/69

Кыргыз Республикасында убактылуу жүргөн чет өлкөлүк жаран жана жарандыгы жок адам

27,25

15

10

2

0

0,25

0

0

ОЭА

60%

12

012

Кыргыз Республикасында убактылуу жүргөн чет өлкөлүк жаран жана жарандыгы жок адам КТП

27,25

15

8

2

0

0,25

0

2

Иш жүзүндөгү эмгек акыдан

13

012-64/69

Кыргыз Республикасында убактылуу жүргөн чет өлкөлүк жаран жана жарандыгы жок адам КТП

27,25

15

10

2

0

0,25

0

0

Иш жүзүндөгү эмгек акыдан

2. Мамлекеттик ишканалар, уюмдар же мекемелер, мамлекеттик бюджеттен каржылануучу уюмдар үчүн тарифтер

1

001

Негизги кызматкер

27,25

15

8

2

0

0,25

0

2

Иш жүзүндөгү эмгек акыдан

2

001-64/69

Негизги кызматкер

27,25

15

10

2

0

0,25

0

0

Иш жүзүндөгү эмгек акыдан

3

003

Пенсионер

25,25

15

8

2

0

0,25

0

0

Иш жүзүндөгү эмгек акыдан

4

100

1-2- топтогу майыптар

17,25

15

2

0

0

0,25

0

0

Иш жүзүндөгү эмгек акыдан

5

101

УАМСтын катышуучусу

17,25

15

0

2

0

0,25

0

0

Иш жүзүндөгү эмгек акыдан

6

102

УАМСтын катышуучусу/майыбы

15,25

15

0

0

0

0,25

0

0

Иш жүзүндөгү эмгек акыдан

7

106

КТП

27,25

15

8

2

0

0,25

0

2

Иш жүзүндөгү эмгек акыдан

8

106-64/69

КТП

27,25

15

10

2

0

0,25

0

0

Иш жүзүндөгү эмгек акыдан

9

107

КТП Пенсионер

25,25

15

8

2

0

0,25

0

0

Иш жүзүндөгү эмгек акыдан

10

011

Кыргыз Республикасында убактылуу жүргөн чет өлкөлүк жаран жана жарандыгы жок адам

27,25

15

8

2

0

0,25

0

2

Иш жүзүндөгү эмгек акыдан

11

011-64/69

Кыргыз Республикасында убактылуу жүргөн чет өлкөлүк жаран жана жарандыгы жок адам

27,25

15

10

2

0

0,25

0

0

Иш жүзүндөгү эмгек акыдан

12

012

Кыргыз Республикасында убактылуу жүргөн чет өлкөлүк жаран жана жарандыгы жок адам

КТП

27,25

15

8

2

0

0,25

0

2

Иш жүзүндөгү эмгек акыдан

13

012-64/69

Кыргыз Республикасында убактылуу жүргөн чет өлкөлүк жаран жана жарандыгы жок адам

КТП

27,25

15

10

2

0

0,25

0

0

Иш жүзүндөгү эмгек акыдан

3. Жалданма кызматкерлеринин саны 50 адам жана андан көбүрөөк болгон тигүү жана текстиль өнөр жайында өндүрүштүк ишти жүзөгө ашырган юридикалык жактар, ошондой эле аларда иштеген жеке адамдар үчүн тарифтер

1

001

Негизги кызматкер

12

0,85

8

1

0

0,15

0

2

ОЭА дан

 

40%

2

001-64/69

Негизги кызматкер

12

0,85

10

1

0

0,15

0

0

ОЭАдан

40%

3

003

Пенсионер

10

0,85

8

1

0

0,15

0

0

ОЭАдан

40%

4

100

1-2- топтогу майыптар

4

0,85

2

1

0

0,15

0

0

ОЭАдан

40%

5

101

УАМСтын катышуучусу

2

0,85

0

1

0

0,15

0

0

ОЭАдан

40%

6

102

УАМСтын катышуучусу/майыбы

2

0,85

0

1

0

0,15

0

0

ОЭАдан

40%

7

106

КТП

12

0,85

8

1

0

0,15

0

2

Иш жүзүндөгү эмгек акыдан

8

106-64/69

КТП

12

0,85

10

1

0

0,15

0

0

Иш жүзүндөгү эмгек акыдан

9

107

КТП

Пенсионер

10

0,85

8

1

0

0,15

0

0

 Иш жүзүндөгү эмгек акыдан

10

011

Кыргыз Республикасында убактылуу жүргөн чет өлкөлүк жаран жана жарандыгы жок адам

12

0,85

8

1

0

0,15

0

2

ОЭАдан

40%

11

011-64/69

Кыргыз Республикасында убактылуу жүргөн чет өлкөлүк жаран жана жарандыгы жок адам

12

0,85

10

1

0

0,15

0

0

ОЭАдан

40%

12

012

Кыргыз Республикасында убактылуу жүргөн чет өлкөлүк жаран жана жарандыгы жок адам

КТП

12

0,85

8

1

0

0,15

0

2

Иш жүзүндөгү эмгек акыдан

13

012-64/69

Кыргыз Республикасында убактылуу жүргөн чет өлкөлүк жаран жана жарандыгы жок адам КТП

12

0,85

10

1

0

0,15

0

0

Иш жүзүндөгү эмгек акыдан

4.  Кыргыз азиздер жана дүлөйлөр коому үчүн тарифтер

1

001

Негизги кызматкер

26,75

15

7,5

2

0

0,25

0

2

Иш жүзүндөгү эмгек акыдан

2

101-64/69

Негизги кызматкер

26,75

15

9,5

2

0

0,25

0

0

Иш жүзүндөгү эмгек акыдан

3

003

Пенсионер

19,25

15

2

2

0

0,25

0

0

Иш жүзүндөгү эмгек акыдан

4

100

1-2-топтогу майыптар

19,25

15

2

2

0

0,25

0

0

 Иш жүзүндөгү эмгек акыдан

5

101

УАМС тын катышуучусу

17,25

15

0

2

0

0,25

0

0

Иш жүзүндөгү эмгек акыдан

6

102

УАМСтын катышуучусу/майыбы жана теңештирилген адамдар

17,25

15

0

2

0

0,25

0

0

Иш жүзүндөгү эмгек акыдан

7

106

КТП

26,75

15

7,5

2

0

0,25

0

2

Иш жүзүндөгү эмгек акыдан

8

06-64/69

КТП

26,75

15

9,5

2

0

0,25

0

0

Иш жүзүндөгү эмгек акыдан

9

107

КТП

Пенсионер

19,25

15

2

2

0

0,25

0

0

Иш жүзүндөгү эмгек акыдан

10

011

Кыргыз Республикасында убактылуу жүргөн чет өлкөлүк жаран жана жарандыгы жок адам

26,75

15

7,5

2

0

0,25

0

2

Иш жүзүндөгү эмгек акыдан

11

011-64/69

Кыргыз Республикасында убактылуу жүргөн чет өлкөлүк жаран жана жарандыгы жок адам

26,75

15

9,5

2

0

0,25

0

0

Иш жүзүндөгү эмгек акыдан

12

012

Кыргыз Республикасында убактылуу жүргөн чет өлкөлүк жаран жана жарандыгы жок адам КТП

26,75

15

7,5

2

0

0,25

0

2

Иш жүзүндөгү эмгек акыдан

13

012-64/69

Кыргыз Республикасында убактылуу жүргөн чет өлкөлүк жаран жана жарандыгы жок адам КТП

26,75

15

9,5

2

0

0,25

0

0

Иш жүзүндөгү эмгек акыдан

5.  Коммерциялык эмес кооперативдер, коомдук фонддор, коомдук бирикмелер,  турак жай ээлеринин шериктиги, диний уюмдар үчүн

1

001

Негизги кызматкер

27

15

8

2

0

0

0

2

Иш жүзүндөгү эмгек акыдан

2

001-64/69

Негизги кызматкер

27

15

10

2

0

0

0

0

Иш жүзүндөгү эмгек акыдан

3

003

Пенсионер

15

13

2

0

0

0

0

0

Иш жүзүндөгү эмгек акыдан

4

100

1-2-топтогу майыптар

15

13

2

0

0

0

0

0

Иш жүзүндөгү эмгек акыдан

5

101

УАМСтын катышуучусу

17

15

0

2

0

0

0

0

Иш жүзүндөгү эмгек акыдан

6

102

УАМСтын катышуучусу/майыбы жана теңештирилген адамдар

13

13

0

0

0

0

0

0

Иш жүзүндөгү эмгек акыдан

7

106

КТП

27

15

8

2

0

0

0

2

Иш жүзүндөгү эмгек акыдан

8

106-64/69

КТП

27

15

10

2

0

0

0

0

Иш жүзүндөгү эмгек акыдан

9

107

Пенсионер МОП

15

13

2

0

0

0

0

0

Иш жүзүндөгү эмгек акыдан

10

011

Кыргыз Республикасында убактылуу жүргөн чет өлкөлүк жаран жана жарандыгы жок адам

27

15

8

2

0

0

0

2

Иш жүзүндөгү эмгек акыдан

11

011-64/69

Кыргыз Республикасында убактылуу жүргөн чет өлкөлүк жаран жана жарандыгы жок адам

27

15

10

2

0

0

0

0

Иш жүзүндөгү эмгек акыдан

12

012

Кыргыз Республикасында убактылуу жүргөн чет өлкөлүк жаран жана жарандыгы жок адам

КТП

27

15

8

2

0

0

0

2

Иш жүзүндөгү эмгек акыдан

13

012-64/69

Кыргыз Республикасында убактылуу жүргөн чет өлкөлүк жаран жана жарандыгы жок адам

КТП

27

15

10

2

0

0

0

0

Иш жүзүндөгү эмгек акыдан

6.  Эл аралык макулдашууларга ылайык түзүлгөн уюмдар жана эл аралык долбоорлордо иштеген адамдар үчүн тарифтер

1

001

Негизги кызматкер

27,25

15

8

2

0

0,25

0

2

ОЭА

60%

2

001-64/69

Негизги кызматкер

27,25

15

10

2

0

0,25

0

0

ОЭА

60%

3

003

Пенсионер

25,25

15

8

2

0

0,25

0

0

ОЭА

60%

4

100

1-2-топтогу майыптар

17,25

15

2

0

0

0,25

0

0

ОЭА

60%

5

101

УАМСтын катышуучулары

17,25

15

0

2

0

0,25

0

0

ОЭА

60%

6

102

УАМСтын катышуучусу/майыбы жана теңештирилген адамдар

15,25

15

0

0

0

0,25

0

0

ОЭА

60%

7

106

КТП

27,25

15

8

2

0

0,25

0

2

Иш жүзүндөгү эмгек акыдан

8

06-64/69

КТП

27,25

15

10

2

0

0,25

0

0

Иш жүзүндөгү эмгек акыдан

9

107

 

КТП

Пенсионер

25,25

15

8

2

0

0,25

0

0

Иш жүзүндөгү эмгек акыдан

10

011

Кыргыз Республикасында убактылуу жүргөн чет өлкөлүк жаран жана жарандыгы жок адам

 

27,25

15

8

2

0

0,25

0

2

ОЭА

60%

11

011-64/69

Кыргыз Республикасында убактылуу жүргөн чет өлкөлүк жаран жана жарандыгы жок адам

 

27,25

15

10

2

0

0,25

0

0

ОЭА

60%

12

012

Кыргыз Республикасында убактылуу жүргөн чет өлкөлүк жаран жана жарандыгы жок адам

КТП

27,25

15

8

2

0

0,25

0

2

Иш жүзүндөгү эмгек акыдан

13

012-64/69

Кыргыз Республикасында убактылуу жүргөн чет өлкөлүк жаран жана жарандыгы жок адам

КТП

27,25

15

10

2

0

0,25

0

0

Иш жүзүндөгү эмгек акыдан

7.  Юридикалык жакты түзүү менен ишкердик жүргүзгөн дыйкан (фермердик) чарбалар үчүн тарифтер *

1

001

Негизги кызматкер

27,25

15

8

2

0

0,25

0

2

Иш жүзүндөгү эмгек акыдан

2

001-64/69

Негизги кызматкер

27,25

15

10

2

0

0,25

0

0

Иш жүзүндөгү эмгек акыдан

3

003

Пенсионер

25,25

15

8

2

0

0,25

0

0

Иш жүзүндөгү эмгек акыдан

4

100

1-2-топтогу майыптар

17,25

15

2

0

0

0,25

0

0

Иш жүзүндөгү эмгек акыдан

5

101

УАМСтын катышуучулары

17,25

15

0

2

0

0,25

0

0

Иш жүзүндөгү эмгек акыдан

6

102

УАМСтын катышуучусу/майыбы жана теңештирилген адамдар

15,25

15

0

0

0

0,25

0

0

Иш жүзүндөгү эмгек акыдан

7

106

КТП

27,25

15

8

2

0

0,25

0

2

Иш жүзүндөгү эмгек акыдан

8

06-64/69

КТП

27,25

15

10

2

0

0,25

0

0

Иш жүзүндөгү эмгек акыдан

9

107

КТП

Пенсионер

25,25

15

8

2

0

0,25

0

0

Иш жүзүндөгү эмгек акыдан

10

011

Кыргыз Республикасында убактылуу жүргөн чет өлкөлүк жаран жана жарандыгы жок адам

 

27,25

15

8

2

0

0,25

0

2

Иш жүзүндөгү эмгек акыдан

11

011-64/69

Кыргыз Республикасында убактылуу жүргөн чет өлкөлүк жаран жана жарандыгы жок адам

 

27,25

15

10

2

0

0,25

0

0

Иш жүзүндөгү эмгек акыдан

12

012

Кыргыз Республикасында убактылуу жүргөн чет өлкөлүк жаран жана жарандыгы жок адам

КТП

27,25

15

8

2

0

0,25

0

2

Иш жүзүндөгү эмгек акыдан

13

012-64/69

Кыргыз Республикасында убактылуу жүргөн чет өлкөлүк жаран жана жарандыгы жок адам

КТП

27,25

15

10

2

0

0,25

0

0

Иш жүзүндөгү эмгек акыдан

8. Жалданма кызматкерлердин эмгегин пайдаланган жеке ишкерлер үчүн тарифтер*

1

001

Негизги кызматкер

27,25

15

8

2

0

0,25

0

2

ОЭА

60%

2

001-64/69

Негизги кызматкер

27,25

15

10

2

0

0,25

0

0

ОЭА

60%

3

003

Пенсионер

25,25

15

8

2

0

0,25

0

0

ОЭА

60%

4

100

1-2-топтогу майыптар

17,25

15

2

0

0

0,25

0

0

ОЭА

60%

5

101

УАМСтын катышуучулары

17,25

15

0

2

0

0,25

0

0

ОЭА

60%

6

102

УАМСтын катышуучусу/майыбы жана теңештирилген адамдар

15,25

15

0

0

0

0,25

0

0

ОЭА

60%

7

106

КТП

27,25

15

8

2

0

0,25

0

2

Иш жүзүндөгү эмгек акыдан

8

06-64/69

КТП

27,25

15

10

2

0

0,25

0

0

Иш жүзүндөгү эмгек акыдан

9

107

КТП

Пенсионер

25,25

15

8

2

0

0,25

0

0

Иш жүзүндөгү эмгек акыдан

10

011

Кыргыз Республикасында убактылуу жүргөн чет өлкөлүк жаран жана жарандыгы жок адам

 

27,25

15

8

2

0

0,25

0

2

ОЭА

60%

11

011-64/69

Кыргыз Республикасында убактылуу жүргөн чет өлкөлүк жаран жана жарандыгы жок адам

 

27,25

15

10

2

0

0,25

0

0

ОЭА

60%

12

012

Кыргыз Республикасында убактылуу жүргөн чет өлкөлүк жаран жана жарандыгы жок адам

КТП

27,25

15

8

2

0

0,25

0

2

Иш жүзүндөгү эмгек акыдан

13

012-64/69

Кыргыз Республикасында убактылуу жүргөн чет өлкөлүк жаран жана жарандыгы жок адам

КТП

27,25

15

10

2

0

0,25

0

0

Иш жүзүндөгү эмгек акыдан

9.  Текстиль жана тигүү өндүрүшүндө иштеген жалданган кызматкерлердин эмгегин пайдалануучу жеке ишкерлер үчүн тарифтер

1

001

Негизги кызматкер

12

4,75

4

1

0

0,25

0

2

ОЭА

40%

2

001-64/69

Негизги кызматкер

12

4,75

6

1

0

0,25

0

0

ОЭА

40%

3

003

Пенсионер

10

4,75

4

1

0

0,25

0

0

ОЭА

40%

4

100

1-2-топтогу майыптар

8

4,75

2

1

0

0,25

0

0

ОЭА

40%

5

101

УАМСтын катышуучулары

6

4,75

0

1

0

0,25

0

0

ОЭА40%

6

102

УАМСтын катышуучусу/майыбы жана теңештирилген адамдар

6

4,75

0

1

0

0,25

0

0

ОЭА

40%

7

011

Кыргыз Республикасында убактылуу жүргөн чет өлкөлүк жаран жана жарандыгы жок адам

 

12

4,75

4

1

0

0,25

0

2

ОЭА40%

8

011-64/69

Кыргыз Республикасында убактылуу жүргөн чет өлкөлүк жаран жана жарандыгы жок адам

 

12

4,75

6

1

0

0,25

0

0

ОЭА40%

10.  Жогорку технологиялар паркы жана анын дирекциясы үчүн тарифтер

1

001

Негизги кызматкер

12

0

10

0

0

0

0

2

ОЭА

2

101-64/69

Негизги кызматкер

12

0

12

0

0

0

0

0

ОЭА

3

003

Пенсионер

10

0

10

0

0

0

0

0

ОЭА

4

100

1-2-топтогу майыптар

2

0

2

0

0

0

0

0

ОЭА

5

106

КТП

27,25

15

8

2

0

0,25

0

2

Иш жүзүндөгү эмгек акыдан

6

06-64/69

КТП

27,25

15

10

2

0

0,25

0

0

Иш жүзүндөгү эмгек акыдан

7

107

КТП

Пенсионер

25,25

15

8

2

0

0,25

 

0

Иш жүзүндөгү эмгек акыдан

8

011

Кыргыз Республикасында убактылуу жүргөн чет өлкөлүк жаран жана жарандыгы жок адам

 

12

0

10

0

0

0

0

2

ОЭА

9

011-64/69

Кыргыз Республикасында убактылуу жүргөн чет өлкөлүк жаран жана жарандыгы жок адам

 

12

0

12

0

0

0

0

0

ОЭА

10

012

Кыргыз Республикасында убактылуу жүргөн чет өлкөлүк жаран жана жарандыгы жок адам

КТП

27,25

15

8

2

0

0,25

0

2

Иш жүзүндөгү эмгек акыдан

11

012-64/69

Кыргыз Республикасында убактылуу жүргөн чет өлкөлүк жаран жана жарандыгы жок адам

КТП 

27,25

15

10

2

0

0,25

0

0

Иш жүзүндөгү эмгек акыдан

11.  Айыл чарба кооперативдери үчүн тарифтер

1

001

Негизги кызматкер

12

0

8

1,75

0

0,25

0

2

Иш жүзүндөгү эмгек акыдан

2

001-64/69

Негизги кызматкер

12

0

10

1,75

0

0,25

0

0

Иш жүзүндөгү эмгек акыдан

3

003

Пенсионер

12

0

8

1,75

0

0,25

0

0

Иш жүзүндөгү эмгек акыдан

4

100

1-2-топтогу майыптар

4

0

2

1,75

0

0,25

0

0

Иш жүзүндөгү эмгек акыдан

5

101

УАМСтын катышуучулары

2

2

0

0

0

0

0

0

Иш жүзүндөгү эмгек акыдан

6

102

УАМСтын катышуучусу/майыбы жана теңештирилген адамдар

2

2

0

0

0

0

0

0

Иш жүзүндөгү эмгек акыдан

7

106

КТП

12

0

8

1,75

0

0,25

0

2

Иш жүзүндөгү эмгек акыдан

8

106-64/69

КТП

12

0

10

1,75

0

0,25

0

0

Иш жүзүндөгү эмгек акыдан

9

107

КТП

Пенсионер

10

0

8

1,75

0

0,25

0

0

Иш жүзүндөгү эмгек акыдан

10

011

Кыргыз Республикасында убактылуу жүргөн чет өлкөлүк жаран жана жарандыгы жок адам

 

12

0

8

1,75

0

0,25

0

2

Иш жүзүндөгү эмгек акыдан

11

011-64/69

Кыргыз Республикасында убактылуу жүргөн чет өлкөлүк жаран жана жарандыгы жок адам

 

12

0

10

1,75

0

0,25

0

0

Иш жүзүндөгү эмгек акыдан

12

012

Кыргыз Республикасында убактылуу жүргөн чет өлкөлүк жаран жана жарандыгы жок адам

КТП 

12

0

8

1,75

0

0,25

0

2

Иш жүзүндөгү эмгек акыдан

13

012-64/69

Кыргыз Республикасында убактылуу жүргөн чет өлкөлүк жаран жана жарандыгы жок адам

КТП 

12

0

10

1,75

0

0,25

0

0

Иш жүзүндөгү эмгек акыдан

12.  Жалпы категориялар үчүн тарифтер

1

103

Жалпы салык режиминин жана/же атайын салык режиминин негизинде салык төлөөчү ЖИ

 

 

 

 

10

8,75

0

1

0

0,25

0

0

ОЭАдан 10%дан кем эмес

2

104

Ижара берүүчү

10

8,75

0

1

0

0,25

0

0

ОЭАдан 10%дан кем эмес

3

103

Кыргыз Республикасынын Салык кодексинин 423-беренесинин 6-бөлүгүнө ылайык салык төлөөчү ЖИ жана кыймылдуу жана кыймылсыз мүлктү ижарага берүүдөн киреше алган, базарда  товарларды лотоктордон, соода орундарынан сатуу жолу менен жүргүзгөн, эл аралык долбоорлорго жана программаларга кызмат көрсөтүүчү жеке жактарды кошпогондо, жеке эмгек ишин же патенттин негизинде жеке ишкердикти жүзөгө ашыруучу жеке жактар

 

 

 

6

0

89,75

0

10

0,25

0

0

ОЭАдан 6%дан кем эмес

4

103

Лотоктордо, соода орундарында товар сатуу жолу менен, базарларда ишкердик жүргүзүүчү ЖИ

 

 

 

3

0

89,75

0

10

0,25

0

0

ОЭАдан 3% дан кем эмес

13. Чакан жана орто ишкердиктин субъекттери, ошондой эле аларда иштеген жеке жактар үчүн тарифтер

 

5 же андан ашык сандагы жалданма кызматкерлер

1

001

Негизги кызматкер

22

10

8

2

0

0

0

2

ОЭА

60%

2

001-64/69

Негизги кызматкер

22

10

10

2

0

0

0

0

ОЭА

60%

3

003

Пенсионер

20

10

8

2

0

0

0

0

ОЭА

60%

4

100

1-2-топтогу майыптар

10

8

2

0

0

0

0

0

ОЭА

60%

5

101

УАМСтын катышуучулары

12

10

0

2

0

0

0

0

ОЭА

60%

6

102

УАМСтын катышуучусу/майыбы жана теңештирилген адамдар

8

8

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

ОЭА

60%

7

106

КТП

22

10

 

8

 

2

 

0

 

0

 

0

 

2

Иш жүзүндөгү эмгек акыдан

8

106-64/69

КТП

22

10

 

10

 

2

 

0

 

0

 

0

 

0

Иш жүзүндөгү эмгек акыдан

9

107

КТП

Пенсионер

20

10

 

8

 

2

 

0

 

0

 

0

 

0

Иш жүзүндөгү эмгек акыдан

10

011

Кыргыз Республикасында убактылуу жүргөн чет өлкөлүк жаран жана жарандыгы жок адам

 

22

10

 

8

 

2

 

0

 

0

 

0

 

2

 

ОЭА

60%

11

011-64/69

Кыргыз Республикасында убактылуу жүргөн чет өлкөлүк жаран жана жарандыгы жок адам

 

22

10

 

 

 

10

 

 

 

2

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

0

ОЭА

60%

12

012

Кыргыз Республикасында убактылуу жүргөн чет өлкөлүк жаран жана жарандыгы жок адам

КТП

22

10

 

 

 

 

8

 

 

 

2

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

2

Иш жүзүндөгү эмгек акыдан

13

012-64/69

Кыргыз Республикасында убактылуу жүргөн чет өлкөлүк жаран жана жарандыгы жок адам

КТП

22

10

 

 

 

10

 

 

 

2

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

0

Иш жүзүндөгү эмгек акыдан

15 жана андан ашык сандагы жалданма кызматкерлер

1

001

 

 

Негизги кызматкер

14

   2

    

 

 

8

 

 

 

2

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

2

 

 

ОЭА барабар же андан ашыкболгон иш жүзүндөгү эмгек акыдан

2

001-64/69

 

 

Негизги кызматкер

14

2

 

 

 

10

 

 

 

2

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

0

 

ОЭА барабар же андан ашыкболгон иш жүзүндөгү эмгек акыдан

3

 

003

 

 

 

Пенсионер

12

2,00

 

 

 

8

 

 

 

2

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

0

 

ОЭА барабар же андан ашыкболгон иш жүзүндөгү эмгек акыдан

4

 

 

 

100

 

 

 

1-2-топтогу майыптар

4

2,00

 

 

 

2

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

0

 

ОЭА барабар же андан ашыкболгон иш жүзүндөгү эмгек акыдан

5

 

 

101

УАМСтын катышуучулары

 

 

4

 

 

2,00

 

 

 

0

 

 

 

2

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

0

 

ОЭА барабар же андан ашыкболгон иш жүзүндөгү эмгек акыдан

6

 

 

102

УАМСтын катышуучусу/майыбы жана теңештирилген адамдар

2

2,00

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

ОЭА барабар же андан ашыкболгон иш жүзүндөгү эмгек акыдан

7

 

 

 

106

 

 

КТП

14

2,00

 

 

 

8

 

 

 

2

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

2

 

ОЭА барабар же андан ашыкболгон иш жүзүндөгү эмгек акыдан

8

 

 

106-64/69

 

 

 

КТП

14

2,00

 

 

 

10

 

 

 

2

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

0

 

ОЭА барабар же андан ашыкболгон иш жүзүндөгү эмгек акыдан

9

 

 

 

107

 

КТП

Пенсионер

 

12

 

2,00

 

 

 

8

 

 

 

2

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

0

 

ОЭА барабар же андан ашыкболгон иш жүзүндөгү эмгек акыдан

10

 

 

 

011

Кыргыз Республикасында убактылуу жүргөн чет өлкөлүк жаран жана жарандыгы жок адам

 

14

2,00

 

 

 

 

8

 

 

 

 

2

 

 

 

 

0

 

 

 

 

0

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

2

 

 

ОЭА барабар же андан ашыкболгон иш жүзүндөгү эмгек акыдан

11

 

 

011-64/69

Кыргыз Республикасында убактылуу жүргөн чет өлкөлүк жаран жана жарандыгы жок адам

КТП

14

2,00

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

0

 

 

 

ОЭА барабар же андан ашыкболгон иш жүзүндөгү эмгек акыдан

12

 

012

Кыргыз Республикасында убактылуу жүргөн чет өлкөлүк жаран жана жарандыгы жок адам

КТП

14

2,00

 

 

8

 

 

2

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

2

 

 

ОЭА барабар же андан ашыкболгон иш жүзүндөгү эмгек акыдан

13

012-64/69

Кыргыз Республикасында убактылуу жүргөн чет өлкөлүк жаран жана жарандыгы жок адам

КТП

14

2,00

 

 

 

 

10

 

 

 

 

2

 

 

 

 

0

 

 

 

 

0

 

 

 

 

0

 

 

 

 

0

 

ОЭА барабар же андан ашыкболгон иш жүзүндөгү эмгек акыдан

 

* Юридикалык жакты түзүү менен ишкердик жүргүзгөн дыйкан (фермердик) чарбалар үчүн, Кыгыз Республикасынын «Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтери жөнүндө» Мыйзамынын 2-2-статьясынын шарттарына жооп берген жеке ишкерлер үчүн ушул статьяда белгиленген тарифтер колдонулат жана камсыздандыруу төгүмдөрүн фонддор боюнча бөлүштүрүү бул таблицанын 13-бөлүгүнө ылайык жүргүзүлөт.

 

Кыскартылган сөздөрдүн тизмеси:

 

ММКФ

-

милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду;

ЭДЧФ

-

эмгекчилердин ден соолугун чыңдоо фонду;

МТПФ

-

мамлекеттик топтомо пенсиялык фонд;

КТП

-

кенже тейлөөчү персонал;

ЖИ

-

жеке ишкер;

ОЭА

-

орточо айлык эмгек акы;

Кошумча ЭТФ

-

кошумча эмгек акы төлөө фонду;

УАМСтын катышуучулары

-

Улуу Ата Мекендик согуштун катышуучулары.