Камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтеринин чендери

Камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтеринин
чендери
(эмгек акы төлөө фондунун суммасынан пайыз менен)

Код

Категориялардын аталышы

Фонддор

Кошумча ЭТФ суммасын аныктоо үчүн ОАЭнин өлчөмү

Пенсиялык фонд

ММКФ

ЭДЧФ

МПТФ

Иш берүүчү

Кызматкер

Иш берүүчү

Кызматкер

Иш берүүчү

Кызматкер

Кызматкер

1. Тариф - негизги (юридикалык жактар үчүн)

1

001

Негизги кызматкер

15

8

2

0

0,25

0

2

ОЭАдан 40%

2

001-64/69

Негизги кызматкер

15

10

2

0

0,25

0

0

ОЭАдан 40%

3

003

Пенсионер

15

8

2

0

0,25

0

0

ОЭАдан 40%

4

010

Чет өлкөлүк жаран

3

0

0

0

0

0

0

ОЭАдан 40%

5

100

1-2-топтогу майыптар

15

2

0

0

0,25

0

0

ОЭАдан 40%

6

101

УАСтын 1-2-топтогу майыптары жана аларга теңештирилген адамдар

15

0

0

0

0,25

0

0

ОЭАдан 40%

7

102

УАСтын катышуучулары жана аларга теңештирилген адамдар

15

0

2

0

0,25

0

0

ОЭАдан 40%

8

106

КТП

15

8

2

0

0,25

0

2

Иш жүзүндөгү эмгек акыдан

9

106-64/69

КТП

15

10

2

0

0,25

0

0

Иш жүзүндөгү эмгек акыдан

10

107

Пенсионер КТП

15

8

2

0

0,25

0

0

Иш жүзүндөгү эмгек акыдан

2. Мамлекеттик ишканалар, уюмдар же мекемелер, мамлекеттик бюджеттен каржыланган уюмдар үчүн тарифтер

1

001

Негизги кызматкер

15

8

2

0

0,25

0

2

Иш жүзүндөгү эмгек акыдан

2

001-64/69

Негизги кызматкер

15

10

2

0

0,25

0

0

Иш жүзүндөгү эмгек акыдан

3

003

Пенсионер

15

8

2

0

0,25

0

0

Иш жүзүндөгү эмгек акыдан

4

010

Чет өлкөлүк жаран

3

0

0

0

0

0

0

Иш жүзүндөгү эмгек акыдан

5

100

1-2-топтогу майыптар

15

2

0

0

0,25

0

0

Иш жүзүндөгү эмгек акыдан

6

101

УАСтын катышуучусу/майыбы

15

0

2

0

0,25

0

0

Иш жүзүндөгү эмгек акыдан

7

102

УАСтын катышуучуларына теңештирилген адамдар

15

0

2

0

0,25

0

0

Иш жүзүндөгү эмгек акыдан

8

106

КТП

15

8

2

0

0,25

0

2

Иш жүзүндөгү эмгек акыдан

9

106-64/69

КТП

15

10

2

0

0,25

0

0

Иш жүзүндөгү эмгек акыдан

10

107

Пенсионер КТП

15

8

2

0

0,25

0

0

Иш жүзүндөгү эмгек акыдан

3. Кыргыз азиздер жана дүлөйлөр коому үчүн тарифтер

1

001

Негизги кызматкер

15

7,5

2

0

0,25

0

2

Иш жүзүндөгү эмгек акыдан

2

101-64/69

Негизги кызматкер

15

9,5

2

0

0,25

0

0

Иш жүзүндөгү эмгек акыдан

3

003

Пенсионер

15

2

2

0

0,25

0

0

Иш жүзүндөгү эмгек акыдан

4

100

1-2-топтогу майыптар

15

2

2

0

0,25

0

0

Иш жүзүндөгү эмгек акыдан

5

101

УАСтын катышуучусу/майыбы

15

0

2

0

0,25

0

0

Иш жүзүндөгү эмгек акыдан

6

102

УАСтын катышуучуларына теңештирилген адамдар

15

0

2

0

0,25

0

0

Иш жүзүндөгү эмгек акыдан

7

106

КТП

15

7,5

2

0

0,25

0

2

Иш жүзүндөгү эмгек акыдан

8

06-64/69

КТП

15

9,5

2

0

0,25

0

0

Иш жүзүндөгү эмгек акыдан

9

107

Пенсионер КТП

15

2

2

0

0,25

0

0

Иш жүзүндөгү эмгек акыдан

4. Коммерциялык эмес, диний жана коомдук уюмдар үчүн тарифтер

1

001

Негизги кызматкер

15

8

2

0

0,25

0

2

Иш жүзүндөгү эмгек акыдан

2

001-64/69

Негизги кызматкер

15

10

2

0

0,25

0

0

Иш жүзүндөгү эмгек акыдан

3

003

Пенсионер

13

2

0

0

0,25

0

0

Иш жүзүндөгү эмгек акыдан

4

010

Чет өлкөлүк жаран

3

0

0

0

0

0

0

Иш жүзүндөгү эмгек акыдан

5

100

1-2-топтогу майыптар

13

2

0

0

0,25

0

0

Иш жүзүндөгү эмгек акыдан

6

101

УАСтын катышуучусу/майыбы

13

0

2

0

0,25

0

0

Иш жүзүндөгү эмгек акыдан

7

102

УАСтын катышуучуларына теңештирилген адамдар

13

0

2

0

0,25

0

0

Иш жүзүндөгү эмгек акыдан

8

106

КТП

15

8

2

0

0,25

0

2

Иш жүзүндөгү эмгек акыдан

9

106-64/69

КТП

15

10

2

0

0,25

0

0

Иш жүзүндөгү эмгек акыдан

10

107

Пенсионер КТП

13

2

0

0

0,25

0

0

Иш жүзүндөгү эмгек акыдан

5. Эл аралык макулдашууларга ылайык түзүлгөн уюмдар жана эл аралык долбоорлордо иштеген адамдар үчүн тарифтер

1

001

Негизги кызматкер

15

8

2

0

0,25

0

2

ОЭАдан 40%

2

001-64/69

Негизги кызматкер

15

10

2

0

0,25

0

0

ОЭАдан 40%

3

003

Пенсионер

15

8

2

0

0,25

0

0

ОЭАдан 40%

4

010

Чет өлкөлүк жаран

3

0

0

0

0

0

0

ОЭАдан 40%

5

100

1-2-топтогу майыптар

15

2

0

0

0,25

0

0

ОЭАдан 40%

6

101

УАСтын катышуучусу/майыбы

15

0

2

0

0,25

0

0

ОЭАдан 40%

7

102

УАСтын катышуучуларына теңештирилген адамдар

15

0

2

0

0,25

0

0

ОЭАдан 40%

8

106

КТП

15

8

2

0

0,25

0

2

Иш жүзүндөгү эмгек акыдан

9

06-64/69

КТП

15

10

2

0

0,25

0

0

Иш жүзүндөгү эмгек акыдан

10

107

Пенсионер КТП

15

8

2

0

0,25

0

0

Иш жүзүндөгү эмгек акыдан

6. Жеке ишкерлер үчүн тарифтер

1

001

Негизги кызматкер

15

8

2

0

0,25

0

2

ОЭАдан 40%

2

001-64/69

Негизги кызматкер

15

10

2

0

0,25

0

0

ОЭАдан 40%

3

003

Пенсионер

15

8

2

0

0,25

0

0

ОЭАдан 40%

4

010

Чет өлкөлүк жаран

3

0

0

0

0

0

0

ОЭАдан 40%

5

100

1-2-топтогу майыптар

15

2

0

0

0,25

0

0

ОЭАдан 40%

6

101

УАСтын катышуучусу/майыбы

15

0

2

0

0,25

0

0

ОЭАдан 40%

7

102

УАСтын катышуучуларына теңештирилген адамдар

15

0

2

0

0,25

0

0

ОЭАдан 40%

8

106

КТП

15

8

2

0

0,25

0

2

Иш жүзүндөгү эмгек акыдан

9

06-64/69

КТП

15

10

2

0

0,25

0

0

Иш жүзүндөгү эмгек акыдан

10

107

Пенсионер КТП

15

8

2

0

0,25

0

0

Иш жүзүндөгү эмгек акыдан

7. Текстиль жана тигүү өндүрүшүндө иштеген жалданган кызматкерлер үчүн тарифтер

1

001

Негизги кызматкер (тигүүчү)

4,75

4

1

0

0,25

0

2

ОЭАдан 40%

2

001-64/69

Негизги кызматкер (тигүүчү)

4,75

6

1

0

0,25

0

0

ОЭАдан 40%

3

003

Пенсионер (тигүүчү)

4,75

4

1

0

0,25

0

0

ОЭАдан 40%

4

010

Чет өлкөлүк жаран

3

0

0

0

0

0

0

ОЭАдан 40%

5

100

1-2-топтогу майыптар

4,75

2

1

0

0,25

0

0

ОЭАдан 40%

6

101

УАСтын катышуучусу/майыбы

4,75

0

1

0

0,25

0

0

ОЭАдан 40%

7

102

УАСтын катышуучуларына теңештирилген адамдар

4,75

0

1

0

0,25

0

0

ОЭАдан 40%

8

106

КТП

15

8

2

0

0,25

0

2

Иш жүзүндөгү эмгек акыдан

9

106-64/69

КТП

15

10

2

0

0,25

0

0

Иш жүзүндөгү эмгек акыдан

10

107

Пенсионер КТП

15

8

2

0

0,25

0

0

Иш жүзүндөгү эмгек акыдан

8. Жогорку технологиялар паркынын жана анын дирекциясынын кызматкерлери үчүн тарифтер

1

001

Негизги кызматкер

0

10

0

0

0

0

2

ОЭА

2

101-64/69

Негизги кызматкер

0

12

0

0

0

0

0

ОЭА

3

003

Пенсионер

0

10

0

0

0

0

0

ОЭА

4

100

1-2-топтогу майыптар

0

2

0

0

0

0

0

ОЭА

5

106

КТП

15

8

2

0

0,25

0

2

Иш жүзүндөгү эмгек акыдан

6

06-64/69

КТП

15

10

2

0

0,25

0

0

Иш жүзүндөгү эмгек акыдан

7

107

Пенсионер КТП

15

8

2

0

0,25

0

0

Иш жүзүндөгү эмгек акыдан

9. Айыл-чарба кооперативдери үчүн тарифтер

1

001

Негизги кызматкер

0

8

1,75

0

0,25

0

2

Иш жүзүндөгү эмгек акыдан

2

001-64/69

Негизги кызматкер

0

10

1,75

0

0,25

0

0

Иш жүзүндөгү эмгек акыдан

3

003

Пенсионер

0

8

1,75

0

0,25

0

0

Иш жүзүндөгү эмгек акыдан

4

010

Чет өлкөлүк жаран

3

0

0

0

0

0

0

Иш жүзүндөгү эмгек акыдан

5

100

I жана II топтогу майыптар

0

2

1,75

0

0,25

0

0

Иш жүзүндөгү эмгек акыдан

6

101

УАСтын катышуучусу/майыбы

2

0

0

0

0

0

0

Иш жүзүндөгү эмгек акыдан

7

102

УАСтын катышуучуларына теңештирилген адамдар

2

0

0

0

0

0

0

Иш жүзүндөгү эмгек акыдан

8

106

КТП

0

8

1,75

0

0,25

0

2

Иш жүзүндөгү эмгек акыдан

9

106-64/69

КТП

0

10

1,75

0

0,25

0

0

Иш жүзүндөгү эмгек акыдан

10

107

Пенсионер КТП

0

8

1,75

0

0,25

0

0

Иш жүзүндөгү эмгек акыдан

10. Жалпы категориялар үчүн тарифтер

1

103

Бирдиктүү салыктын же салык контрагынын негизинде салык салуунун жөнөкөйлөтүлгөн системасы боюнча милдеттүү патентти сатып алуу жолу менен жалпы салык режиминин жана/же атайын салык режиминин негизинде салык төлөөчү ЖИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8,75

0

1

0

0,25

0

0

ОЭАдан 10%

2

104

Ижарага берүүчү

8,75

0

1

0

0,25

0

0

ОЭАдан 10%

3

103

Ыктыярдуу патентти сатып алуу аркылуу атайын салык режиминин негизинде салык төлөөчү (кыймылдуу жана кыймылсыз мүлктү ижарага берүүдөн киреше алуучу жеке ишкерлерден сырткары), ошондой эле товарларды контейнерлерден, павильондордон, күркөлөрдөн сатуу аркылуу иш жүргүзгөн ЖИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

89,75

0

10

0,25

0

0

ОЭАдан 6% кем эмес

4

103

Базарларда товарларды лотоктордон, соода орундарынан сатуу аркылуу ишкердик ишин жүргүзгөн ЖИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

89,75

0

10

0,25

0

0

ОЭАдан 3% кем эмес

 

Эскертүү:

ММКФ

-

Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду;

ЭДЧФ

-

Эмгекчилердин ден соолугун чыңдоо фонду;

МТПФ

-

Мамлекеттик топтомо пенсиялык фонд;

КТП

-

кенже тейлөө персонал;

ЖИ

-

жеке ишкер;

ОЭА

-

орточо айлык эмгек акы;

Кошумча ЭТФ

-

кошумча эмгек акы төлөө фонду.".