2019-жылга камсыздандыруу төгүмдөрүнүн бюджеттик классификациялардын төлөө коду

2019-жылга камсыздандыруу төгүмдөрүнүн бюджеттик классификациялардын төлөө коду

 

 

Төлөө коду

Төлөмдөрдүн аталышы

 

Аккумуляциялык эсеп

12111110

Пенсиялык фондго, Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондуна, Эмгекчилердин ден-соолугун чыңдоо фондуна камсыздандыруу төгүмдөрү

Эсептешүү ведомостунун чегерүүсү

12111120

Полис боюнча камсыздандыруу төгүмдөрү (Мамлекеттик топтомо пенсиялык фондунан тышкары)

Камсыздандыруу полистин чегерүүсү

12111130

Юридикалык жак болуп түзүлбөгөн дыйкан (фермер) чарбалардын камсыздандыруу төгүмдөрү

Дыйкан (фермердик) чарбалардын квитанциялары боюнча чегерүүсү

14111700

Социалдык фондго камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөө боюнча берилген мөөнөтүн узартуу үчүн пайыздар

 

14321100

Социалдык фондго камсыздандыруу төгүмдөрүн өз убагында жана толук которбогондугу үчүн эсептелген туумдар жана айыптар

 

МТПФ эсеби боюнча эсептешүү эсеби

12111210

Мамлекеттик топтомо пенсиялык фондуна камсыздандыруу төгүмдөрү

Эсептешүү ведомостунун чегерүүсү

12111220

Мамлекеттик топтомо пенсиялык фонду боюнча полис боюнча камсыздандыруу төгүмдөрү

Камсыздандыруу полистин чегерүүсү