Жарыяланган 2.04.2021

2021-ж. январь-март айларында пенсия жана жөлөкпулга 12 млрд 431,7 млн сом каржыланды

2021-ж. январь-март айларында пенсия жана жөлөкпулга 12 млрд 431,7 млн сом каржыланды

- Бишкек ш.  — 2 млрд 023,8 млн сом

- Чуй обл. — 1 млрд 915,4 млн сом

- Нарын обл. — 994,7 млн сом

- Ысык-Көл обл. — 1 млрд 133,6 млн сом

- Талас обл. — 514,4 млн сом

- Ош ш. — 443,8 млн сом

- Ош обл. — 2 млрд 280,6 млн сом

- Баткен обл. — 994,1 млн сом

- Жалал-Абад обл. — 2 млрд 131,3 млн сом

Пенсия жана жөлөкпулдардын каржылануусу 2021-ж. март айына 4 млрд 147,7 млн сом түздү.