Жарыяланган 4.03.2021

Социалдык фонд 2021-жылдын февраль айында 4472 жаранга пенсия чектелди.

Социалдык фонд 2021-жылдын февраль айында 4472 жаранга пенсия чектелди.

Социалдык фонд 2021-жылдын февраль айында 4472 жаранга пенсия чектелди.

2021-жылдын февраль айында Кыргыз Республикасынын Социалдык фонду тарабынан 4472 жаранга пенсия дайындалды чектелди.

Мындан тышкары, пенсияны кайра эсептөө үчүн берилген документтердин (эмгек стажы, эмгек акысы, эмгекке жарамсыздыгы боюнча топтун жана мезгилдин өзгөрүшү, багуудагы адамдардын санынын өзгөрүшү жөнүндө маалыматтар) негизинде 851 жаранга пенсия кайрадан эсептелди.