Жарыяланган 11.05.2020

2020-ж. январь-апрель айыларында пенсия жана жөлөкпулга 15 млрд 687,8 млн сом каржыланды.

2020-ж. январь-апрель айыларында пенсия жана жөлөкпулга 15 млрд 687,8 млн сом каржыланды.

- Бишкек ш.  — 2 млрд 539,0  млн сом

- Чуй обл. — 2 млрд 430,0 млн сом

- Нарын обл. — 1 млрд 268,4 млн  сом

- Иссык-Көл обл. — 1 млрд 428,5  млн  сом

- Талас обл. — 649,6 млн  сом

- Ош ш. — 562,8 млн сом

- Ош обл. — 2 млрд 884,5 млн сом

- Баткен обл. — 1 млрд 260,9 млн сом

- Жалал-Абад обл. — 2 млрд 664,1 млн сом

Пенсия жана жөлөкпулдардын каржылануусу 2020-ж. апрель айына 3 млрд 910,4 млн сом түздү.