Жарыяланган 3.04.2020

2020-ж. январь-март айыларында пенсия жана жөлөкпулга 11 млрд 777,4 млн.сом каржыланды.

2020-ж. январь-март айыларында пенсия жана жөлөкпулга 11 млрд 777,4 млн.сом каржыланды.

 

- Бишкек ш.  — 1 млрд 914,6 млн. сом

- Чуй обл. — 1 млрд 823,9 млн. сом

- Нарын обл. — 949,3 млн. сом

- Иссык-Көл обл. — 1 млрд. 070,8 млн. сом

- Талас обл. — 487,4 млн. сом

- Ош ш. — 422,1 млн. сом

- Ош обл. — 2 млрд 166,1 млн. сом

- Баткен обл. — 943,2 млн. сом

- Жалал-Абад обл. — 1 млрд 999,9 млн. сом

Пенсия жана жөлөкпулдардын каржылануусу 2020-ж. март айына 3 млрд 921,1 млн сом түздү.