Жарыяланган 4.09.2019

2019-ж. январь-август айыларында пенсия жана жөлөкпулга 29 млрд 800,3 млн сом каржыланды

2019-ж. январь-август айыларында пенсия жана жөлөкпулга 29 млрд 800,3 млн сом каржыланды

- Бишкек ш.  — 4 млрд 889,5 млн сом

- Чуй обл. — 4 млрд 614,4 млн сом

- Нарын обл. — 2 млрд 426,6 млн сом

- Иссык-Көл обл. — 2 млрд 708,8 млн сом

- Талас обл. — 1 млрд 232,4 млн сом

- Ош ш. — 1 млрд 070,0 млн сом

- Ош обл. — 5 млрд 463,4 млн сом

- Баткен обл. — 2 млрд 369,8 млн сом

- Жалал-Абад обл. — 5 млрд 025,2 млн сом

Пенсия жана жөлөкпулдардын каржылануусу 2019-ж. август айына 3 млрд 739,4 млн сом түздү.