Жарыяланган 6.04.2016

2016 жылдын март айында чогултулган камсыздандыруу төгүмдөрү тууралуу маалымат

2016 жылдын март айында чогултулган камсыздандыруу төгүмдөрү тууралуу маалымат

         2016 жылдын март айынын алдын ала жыйынтыгы боюнча 2100,0 млн.сом план жеткирилип 2104,2 млн. сом чогултулду, башкача айтканда 100,2% аткарылды. Өткөн жылдын март айына салыштырмалуу камсыздандыруу төгүмдөрүнүн түшүүсү 197,8 млн.сомго көп же 110,4% түздү.