Жарыяланган 3.12.2018

2018-жылдын январь-ноябрь айларында чогултулган камсыздандыруу төгүмдөрү тууралуу маалымат

2018-жылдын январь-ноябрь айларында чогултулган камсыздандыруу төгүмдөрү тууралуу маалымат

Кыргыз Республикасынын Социалдык фонду 2018-жылдын январь-ноябрь айларында чогулткан камсыздандыруу төгүмдөрү тууралуу маалымат

2018-жылдын январь-ноябрь айларына 26118,0 млн. сом план жеткирилип алдын ала жыйынтык боюнча 27125,4 млн. сом чогултулду.

План 103,9%га аткарылды.

Өткөн жылга  салыштырмалуу камсыздандыруу төгүмдөрүнүн түшүүсү 1711,7 млн. сомго көп же өсүү 106,7 %ды түздү.