Жарыяланган 12.11.2018

2018-жылдын январь-октябрь айларында чогултулган камсыздандыруу төгүмдөрү тууралуу маалымат

2018-жылдын январь-октябрь айларында чогултулган камсыздандыруу төгүмдөрү тууралуу маалымат

2018-жылдын январь-октябрь айларына 23618,0 млн. сом план жеткирилип алдын ала жыйынтык боюнча 24583,8 млн. сом чогултулду.

План 104,1%га аткарылды.

Өткөн жылга  салыштырмалуу камсыздандыруу төгүмдөрүнүн түшүүсү 1599,8 млн. сомго көп же өсүү 106,9 %ды түздү.