Жарыяланган 13.05.2024

2024-жылдын январь-апрель айларында 23928 жаранга пенсия дайындалып чектелди

2024-жылдын январь-апрель айларында 23928 жаранга пенсия дайындалып чектелди

Кыргыз Республикасынын Социалдык фонду 2024-жылдын январь-апрель айларында 23928 жаранга пенсия чектеди.

Ошонун ичинде 2024-жылы апрель айында 5514 жаранга пенсия чектелди, андан тышкары, эмгек стажы, эмгек акысы, окуусу жана майыптыгы боюнча 1282 пенсионерге кошумча берилген документтерге ылайык пенсиялар кайрадан эсептелинди.