Жарыяланган 7.05.2024

2023-жылдын январь-апрель жана 2024-жылдын январь-апрель айлары үчүн пенсияларды каржылоо боюнча маалымат

2023-жылдын январь-апрель жана 2024-жылдын январь-апрель айлары үчүн пенсияларды каржылоо боюнча маалымат

 

 

                                                                                                (сом)

Республика боюнча

Каржылоо

 2023-жылдын январь-апрель айларында  

Каржылоо

 2024-жылдын январь-апрель айларында  (алдын ала)

(+/-)

Бардыгы

23 663 127 354

28 834 739 304

5 171 611 950

Бишкек шаары

3 758 341 636

4 737 563 834

979 222 198

Чуй облусу

3 559 299 517

4 338 576 021

779 276 504

Нарын облусу

1 866 968 457

2 258 965 792

391 997 335

Ыссык-Көл облусу

2 148 256 624

2 588 177 696

439 921 072

Талас облусу

986 967 840

1 187 768 622

200 800 782

Ош шаары

842 854 003

1 038 478 164

195 624 161

Ош облусу

4 367 020 058

5 264 529 981

897 509 923

Баткен облусу

2 025 217 593

2 479 089 512

453 871 919

Джалал-Абад облусу

4 108 201 626

4 941 649 682

833 448 056