Жарыяланган 6.05.2024

1996-жылдан кийин камсыздандыруу стажын кантип калыбына келтирсе болот?

1996-жылдан кийин камсыздандыруу стажын кантип калыбына келтирсе болот?

1996-жылдын январынан берки мезгил үчүн камсыздандыруу стажын калыбына келтирүү максатында Кыргыз Республикасынын жарандары, чет өлкөлүк жарандар жана жарандыгы жок адамдар, ошондой эле юридикалык жактар жеке жактардын пайдасына камсыздандыруу төгүмдөрүн ар кандай өлчөмдө, бирок Пенсиялык фондго айына орточо айлык эмгек акынын өлчөмүнөн 8 пайыздан кем эмес төлөшү мүмкүн.