Жарыяланган 25.04.2024

Бир нече негиздер боюнча пенсия алууга болобу?

Бир нече негиздер боюнча пенсия алууга болобу?

Бир нече негиздер боюнча пенсия алууга укугу бар адамдарга алардын тандап алуусу боюнча бир пенсия белгиленет.

Мисалы, эгерде адам жаш курак боюнча пенсия жана майыптык пенсия алууга укугу болсо, ал пенсиянын бир түрүн тандап алат.

Ошентип, адам өзү үчүн эң пайдалуу вариантты тандоо мүмкүнчүлүгүнө ээ.