Жарыяланган 22.04.2024

Каза болгон пенсионердин төлөнбөй калган пенсиясын алууга ким укуктуу?

Каза болгон пенсионердин төлөнбөй калган пенсиясын алууга ким укуктуу?

Пенсионердин каза болгондугуна байланыштуу алынбай калган пенсияны ата-энеси, жубайы, балдары бирдей үлүштөрдө алууга, ал эми алар жок болгондо - мураска укуктуу үй-бүлө мүчөлөрү алууга укуктуу.