Жарыяланган 9.04.2024

2024-жылдын январь-март айларында 17132 жаранга пенсия дайындалып чектелди

2024-жылдын январь-март айларында 17132 жаранга пенсия дайындалып чектелди

Кыргыз Республикасынын Социалдык фонду 2024-жылдын январь-март айларында 17132 жаранга пенсия чектеди.

Ошонун ичинде 2024-жылы март айында 5423 жаранга пенсия чектелди, андан тышкары, эмгек стажы, эмгек акысы, окуусу жана майыптыгы боюнча 1377 пенсионерге кошумча берилген документтерге ылайык пенсиялар кайрадан эсептелинди.