Жарыяланган 2.02.2024

2023-жылдын январь жана 2024-жылдын январь айлары үчүн пенсияларды каржылоо боюнча маалымат

2023-жылдын январь жана 2024-жылдын январь айлары үчүн пенсияларды каржылоо боюнча маалымат

 

                                                                                                          (сом)

Республика боюнча

Каржылоо

 2023-жылдын январь айларында  

Каржылоо

 2024-жылдын январь айларында  (алдын ала)

(+/-)

Бардыгы

 5 890 491 253  

 7 198 436 661  

 1 307 945 408  

Бишкек шаары

 941 382 796  

 1 176 056 608  

 234 673 812  

Чуй облусу

 884 183 073  

 1 082 387 158  

 198 204 085  

Нарын облусу

 462 384 755  

 564 242 541  

 101 857 786  

Ыссык-Көл облусу

 532 450 768  

 644 808 150  

 112 357 382  

Талас облусу

 244 755 289  

 296 850 944  

 52 095 655  

Ош шаары

 208 220 071  

 258 958 545  

 50 738 474  

Ош облусу

 1 089 412 820  

 1 320 410 920  

 230 998 100  

Баткен облусу

 504 428 407  

 619 512 705  

 115 084 298  

Джалал-Абад облусу

 1 023 273 274  

 1 235 209 090  

 211 935 816