Жарыяланган 21.11.2023

Соцфондго 2023-жылдын январь-октябрь айларында 7393 кайрылуулар келип түшкөн

Соцфондго 2023-жылдын январь-октябрь айларында 7393 кайрылуулар келип түшкөн

Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун Коомчулук менен иш алып баруу башкармалыгына 2023-жылдын январь-октябрь айларында 7393 кайрылуулар келип түшкөн, анын ичинде:
жазуу түрүндө кайрылуулар – 332;
ооз эки кайрылуулар – 953;
КР Соцфондунун жетекчилиги тарабынын кабыл алынды – 121 жаран;
ишеним телефондор аркылуу – 3886;
уюлдук ишеним телефону аркылуу – 2101.

Жарандардын жазуу жүзүндөгү (электрондук, оозеки) кайрылуулардын тематикасы боюнча төмөнкү багыттарда суроолор келип тушөт:
пенсиялардын өлчөмдөрүн жогорулатуу жөнүндө;
мамлекеттик социалдык камсыздандыруу жөнүндө;
пенсияларды индексациялоо тууралуу;
пенсияга укугу боюнча;
пенсия чектөө, пенсияларды өз убагында төлөө жана туура эсептөө тууралуу;
пенсиянын өчөмүнө кайра эсептөө боюнча;
пенсиянын топтоо бөлүгүндө пенсиялык топтоолорун чектөө жана төлөө жөнүндө;
КР СФ ишмердүлүгү боюнча башка суроолор.

Социалдык камсыздандыруу жана пенсия менен камсыз кылуу жөнүндө келип түшкөн баардык суроолор боюнча мамлекеттик жана расмий тилде жеткиликтүү жооптор берилип келүүдө.