Жарыяланган 26.05.2023

КР Өкмөтүнүн 2020-жылдын 17-июлундагы № 385 «Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча камсыздандыруу төгүмдөрүн эсептөөнүн жана төлөөнүн тартиби жө

КР Өкмөтүнүн 2020-жылдын 17-июлундагы № 385 «Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча камсыздандыруу төгүмдөрүн эсептөөнүн жана төлөөнүн тартиби жө

Кыргыз Республикасынын 2023-жылдын 3-апрелиндеги № 78, 2023-жылдын 26-апрелиндеги №93 Мыйзамдарынын редакциясында  «Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтери жөнүндө», «Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу жөнүндө» жана «Кыргыз Республикасынын Социалдык фонду жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамдарынын ченемдерин ишке ашыруу «Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 17-июлундагы № 385 «Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча камсыздандыруу төгүмдөрүн эсептөөнүн жана төлөөнүн тартиби жөнүндө нускаманы бекитүү тууралуу» токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин токтом долбоорунун максаты болуп эсептелет.

Тиркеме