Жарыяланган 17.05.2023

2023-жылдын январь-апрель айларында 26155 жаранга пенсия дайындалып чектелди.

2023-жылдын январь-апрель айларында 26155 жаранга пенсия дайындалып чектелди.

Кыргыз Республикасынын Социалдык фонду 2023-жылдын январь-апрель айларында 26155 жаранга пенсия чектеди.

Ошонун ичинде 2023-жылы апрель айында 4601 жаранга пенсия чектелди, андан тышкары, эмгек стажы, эмгек акысы, окуусу жана майыптыгы боюнча 1109 пенсионерге кошумча берилген документтерге ылайык пенсиялар кайрадан эсептелинди.