Жарыяланган 9.08.2022

Соцфонд 2022-жылдын январь-июль айларында 40960 жаранга пенсия чектеди.

Соцфонд 2022-жылдын январь-июль айларында 40960 жаранга пенсия чектеди.

Соцфонд 2022-жылдын январь-июль айларында 40960 жаранга пенсия чектеди.

Кыргыз Республикасынын Социалдык фонду 2022-жылдын январь-июнь  айларында  40960  жаранга пенсия дайындалып чектелди.

Ошонун ичинде, 2022-жылы июль айында 4163 жаранга пенсия чектелди.

Андан тышкары, эмгек стажы, эмгек акысы, окуусу жана майыптыгы боюнча 867 пенсионерге кошумча  берилген  документтерге  ылайык пенсиялар  кайрадан  эсептелинди.