Кыргыз Республикасынын социалдык аймактык органдарынын түзүмү