Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун 2018-жыл үчүн бюджетинин аткарылышы жөнүндө отчету

 

1-тиркеме

Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун 2018-жыл үчүн бюджетинин аткарылышы жөнүндө отчету

 

                                                                                                                        (миң сом)

 

Позициянын №

2018-жылга бюджет

2018-жыл үчүн бюджетинин аткарылышы

Бардык кирешелер

1

51 157 890,4

51 013 750,5

ИДПга карата % менен

2

9,2

9,2

анын ичинде:

 

 

 

Пенсиялык фонду

3

47 116 911,8

46 926 183,1

Мамлекеттик топтолуучу пенсиялык фонду

4

1 553 888,2

1 596 344,6

Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду

5

2 216 610,7

2 216 945,8

Эмгекчилердин ден соолугун чыңдоо фонду

6

270 479,7

274 277,0

Бардык чыгашалар

7

50 342 954,5

50 309 666,7

ИДПга карата % менен

8

9,0

9,0

анын ичинде:

 

 

 

Пенсиялык фонд

9

46 171 781,2

46 096 037,0

Мамлекеттик топтолуучу пенсиялык фонду

10

1 553 888,2

1 596 344,6

Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду

11

2 328 445,8

2 328 445,8

Эмгекчилердин ден соолугун чыңдоо фонду

12

288 839,3

288 839,3

Профицит

13

814 935,9

704 083,8

Каражаттардын жылдын аягына калдыгы

 

3 264 254,2

3 153 402,1

ИДП

14

558 415 700,0

557 113 300,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                 

2-тиркеме

Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун 2018-жыл үчүн бюджетинин экономикалык классификациясы боюнча киреше бөлүгүнүн аткарылышы

                                                                                                                        (миң сом)

 

 

Позициянын №

2018-жылга бюджет

2018-жыл үчүн бюджетинин аткарылышы

 

Кирешелер

1

51 157 890,4

51 013 750,5

12

Социалдык камсыздоого жана социалдык муктаждыкка төгүмдөр/чегерүүлөр

2

30 804 805,9

30 657 377,6

1211

Социалдык фондго камсыздандыруу төгүмдөрү

3

30 800 305,9

30 642 143,6

12111100

Пенсиялык фондго камсыздандыруу төгүмдөрү

4

26 682 407,0

26 477 528,1

12111200

Мамлекеттик топтолуучу пенсиялык фондуна камсыздандыруу төгүмдөрү

5

1 553 888,2

1 596 344,6

12111300

Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондуна камсыздандыруу төгүмдөрү

6

2 285 165,7

2 285 511,1

12111400

Эмгекчилердин ден соолугун чыңдоо фондуна камсыздандыруу төгүмдөрү

7

278 845,0

282 759,8

1221

Социалдык фонддун башка кирешелери

8

4 500,0

15 234,0

12211100

Пенсия төлөө үчүн капиталдаштырылган суммалар

9

500,0

0,0

12211200

Регресстик талаптарды коюунун натыйжасында иш берүүчүлөрдөн жана жарандардан өндүрүлгөн каражаттар

10

3 000,0

12 902,6

12211900

Социалдык фонддун башка кирешелери

11

1 000,0

2 331,4

13

Алынган расмий трансферттер

12

20 021 746,4

20 021 746,4

1333

Мамлекеттик башкаруу секторунун башка бирдиктери тарабынан республикалык бюджеттен алынган каражаттар

13

20 021 746,4

20 021 746,4

14

Салыктык эмес кирешелер

14

331 338,1

334 626,5

1411

Пайыздар

15

199 315,2

199 353,3

14111300

Убактылуу бош акча каражаттарын МБКга, КРУБ ноталарына, кыска мөөнөттүү депозиттерге жайгаштыруу боюнча эсептелген пайыздар

16

118 315,2

118 315,2

14111400

Коммерциялык банктардын эсептериндеги акча каражаттарынын калдыктарына эсептелген пайыздар

17

81 000,0

81 038,1

14111700

Камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөө боюнча мөөнөтүн кийинкиге жылдыруу үчүн пайыздар

18

0,0

0,0

1412

Дивиденддер жана пайда

19

86 022,9

86 022,9

14121200

Социалдык фондго таандык ишканалардын акциялары боюнча дивиденддер жана аларды сатуудан алынган кирешелер

20

86 022,9

86 022,9

1432

Айыптар, санкциялар, конфискациялар

21

46 000,0

49 250,3

14321100

Социалдык фондго камсыздандыруу төгүмдөрүн кечиктирип же толук эмес которгондугу үчүн эсептелген туумдар жана айыптар

22

46 000,0

49 250,3

 

 

 

 

 

3-тиркеме

 

Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун 2018-жыл үчүн

бюджетинин экономикалык классификациясы боюнча

чыгаша бөлүгүнүн аткарылышы

                                                                                                                                                                                                                                                (миң сом)

 

 

Позициянын №

2018-жылга бюджет

2018-жыл үчүн бюджетинин аткарылышы

 

Чыгашалар

1

50 342 954,5

50 309 666,7

 

Жалпы операциялык чыгашалар

2

50 298 234,5

50 279 796,1

2111

Эмгек акы

3

548 124,6

542 796,2

2121

Социалдык фондго төгүмдөр

4

94 551,5

92 336,6

2211

Кызматтык сапарларга чыгашалар

5

19 270,2

17 834,7

2212

Байланыш кызматтары

6

6 554,2

5 059,7

2213

Ижара акы

7

2 025,6

2 025,3

2214

Транспорттук кызматтар

8

11 158,4

10 295,4

2215

Башка товарларды жана кызматтарды сатып алуу

9

38 009,5

34 522,3

2221

Мүлктү утурумдук ремонттоого чыгашалар

10

5 100,0

3 986,6

2222

Утурумдук чарбалык максаттар үчүн буюмдарды жана материалдарды сатып алуу

11

14 010,9

13 067,9

2224

Таш көмүрдү жана отундун башка түрлөрүн сатып алуу

12

2 464,8

1 621,6

2225

Күзөт кызматтарын сатып алуу

13

1 902,5

1 902,2

2226

Банк кызматтарын төлөөгө чыгашалар

14

12 314,0

12 189,3

2227

Пенсияларды жана жөлөкпулдарды төлөө боюнча чыгашалар

15

340 222,2

335 049,9

2231

Коммуналдык кызматтар

16

9 173,8

8 354,3

2621

Эл аралык уюмдарга утурумдук гранттар

17

5 858,3

5 845,3

2631

Мамлекеттик башкаруу секторунун башка бирдиктерине утурумдук гранттар

18

4 171 173,3

4 213 629,7

2711

Социалдык камсыздоо боюнча жөлөк пулдар

19

44 964 120,7

44 927 322,7

2824

Резервдик фонддор

20

6 700,0

6 635,0

2828

Социалдык фонддун өнүктүрүү фонду

21

45 500,0

45 321,4

 

Жалпы финансылык эмес активдер

22

44 720,0

29 870,6

3111

Имараттар жана курулмалар

23

17 385,0

5 404,0

\”3112

Машиналар жана жабдуулар

24

27 335,0

24 466,6

4-тиркеме

Мамлекеттик топтолуучу пенсиялык фонддун 2018-жыл үчүн

бюджетинин аткарылышы

                                                                                                                        (миң сом)

 

 

Позициянын №

2018-жылга бюджет

2018-жыл үчүн бюджетинин аткарылышы

 

Жыл башына пенсиялык топтоолордун каражаттары

1

13 788 602,4

13 788 602,4

 

Кирешелер

2

3 433 888,2

3 484 603,4

1211

Социалдык фондго камсыздандыруу төгүмдөрү

3

1 553 888,2

1 596 344,6

12111200

Мамлекеттик топтолуучу пенсиялык фондуна камсыздандыруу төгүмдөрү

4

1 553 888,2

1 596 344,6

1223

Мамлекеттик топтолуучу пенсиялык фондунун башка кирешелери

5

9,0

9,0

12231100

Мамлекеттик топтолуучу пенсиялык фондунун башка кирешелери

6

9,0

9,0

1411

Пайыздар

7

1 879 991,0

1 888 249,8

14111400

Коммерцялык банктардын эсептериндеги Социалдык фонддун жана Мамлекеттик топтолуучу пенсиялык фондунун акча каражаттарынын калдыгына эсептелген пайыздар

8

24 046,0

32 303,5

14111500

Пенсиялык топтоо каражаттарын депозиттерге, мамлекеттик баалуу кагаздарга, кыргыз эмитенттеринин облигацияларына, ипотекалык баалуу кагаздарга жайгаштыруу боюнча эсептелген пайыздар

9

1 855 945,0

1 855 946,3

1451

Башка салыктык эмес түшүүлөр

10

0,0

0,0

14512100

Мамлекеттик топтолуучу пенсиялык фондуна башкаруучу компаниялардан түшкөн пенсиялык топтоо каражаттары

11

0,0

0,0

 

Чыгашалар

12

245 535,5

230 084,1

 

Бардык операциялык чыгашалар

13

244 519,5

229 646,1

2111

Эмгек акы

14

5 760,5

5 490,0

2121

Социалдык фондго төгүмдөр

15

993,7

897,4

2211

Кызматтык сапарларга чыгашалар

16

697,5

14,9

2212

Байланыш кызматтары

17

1 182,0

185,4

2214

Транспорттук кызматтар

18

208,0

194,2

2215

Башка товарларды жана кызматтарды сатып алуу

19

1 605,9

211,8

2221

Мүлктү утурумдук ремонттоого чыгашалар

20

554,0

0,0

2222

Утурумдук чарбалык максаттар үчүн буюмдарды жана материалдарды сатып алуу

21

104,5

101,1

2225

Күзөт кызматтарын сатып алуу

22

84,0

61,5

2226

Банк кызматын төлөөгө чыгашалар

23

1 180,7

687,7

2227

Пенсияларды жана жөлөкпулдарды төлөө боюнча кызматтарга акы төлөөгө чыгымдар

24

1 700,0

1 167,4

2231

Коммуналдык кызматтар

25

159,9

55,3

2711

Социалдык камсыздоо боюнча жөлөк пулдар

26

200 000,0

192 547,9

2821

Башка классификацияланбаган чыгашалар

27

30 000,0

28 031,5

2825

Пенсиялык топтоо каражаттарын өткөрүү

28

0,0

0,0

2826

Пенсиялык топтоо каражаттарын инвестициялоо боюнча чыгашалар

29

288,8

0,0

 

Бардык финансылык эмес активдер

30

1 016,0

438,0

3112

Машиналар жана жабдуулар

31

1 016,0

438,0

 

Жыл аягына пенсиялык топтоо каражаттары

32

16 976 955,1

17 043 121,7