Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун 2017- жыл үчүн бюджетинин аткарылышы жөнүндө отчету

Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун

2017- жыл үчүн бюджетинин аткарылышы жөнүндө отчету

 

 

 Позициянын №

 2017-жылга бюджет

(миң сом)

2017-жыл үчүн бюджетинин аткарылышы

(миң сом)

 
 

Бардык кирешелер

1

48144991,4

48911956,0

 

ИДПга карата % менен

2

9,7

9,4

 

анын ичинде:

 

 

 

 

Пенсиялык фонд, жыл башына калдыкты эске алуу менен

3

44524797,1

45113292,9

 

Мамлекеттик топтолмо пенсиялык фонду

4

1359283,4

1481527,6

 

Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду

5

2016955,9

2064549,5

 

Эмгекчилердин ден соолугун чыңдоо фонду

6

243955,0

252586,0

 

Бардык чыгашалар

7

46488988,3

46462637,7

 

ИДПга карата % менен

8

9,4

8,9

 

анын ичинде:

 

 

 

 

Пенсиялык фонд

9

42707015,4

42558420,6

 

Мамлекеттик топтолмо пенсиялык фонду

10

1359283,4

1481527,6

 

Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду

11

2167451,6

2167451,6

 

Эмгекчилердин ден соолугун чыңдоо фонду

12

255237,9

255237,9

 

Дефицит (-), профицит (+)

13

1656003,1

2449318,3

 

ИДП

14

494063100,0

520958600,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун 2017-жыл үчүн

бюджетинин булактар боюнча кирише бөлүгүнүн аткарылышы жөнүндө

 

 

Позициянын №

 2017-жылга бюджет

(миң сом)

2017-жыл үчүн бюджетинин аткарылышы

(миң сом)

 
 

Бардык кирешелер

1

48144991,4

48911956,0

 

ИДПга карата % менен

2

9,7

9,4

 

Жыл башына калдык

3

2388133,0

2388133,0

 

1. Камсыздандыруу төгүмдөрү

4

28004359,5

28739648,4

 

анын ичинде төлөөчүлөрдүн категориялары боюнча:

 

 

 

 

өнөр жай жана башка ишканалардын жана уюмдардын камсыздандыруу төгүмдөрү

5

15849700,0

16254520,1

 

бюджеттик уюмдардын камсыздандыруу төгүмдөрү

6

11085700,0

11343860,4

 

жеке иш жүргүзгөндөрдүн камсыздандыруу төгүмдөрү

7

731759,5

739248,1

 

фермердик жана дыйкан чарбаларынын камсыздандыруу төгүмдөрү

8

337200,0

402019,8

 

анын ичинде фонддор боюнча:

 

 

 

 

Пенсиялык фонд

9

24314240,1

24869321,3

 

Мамлекеттик топтолмо пенсиялык фонду

10

1359283,4

1481527,6

 

Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду

11

2079336,0

2128401,6

 

Эмгекчилердин ден соолугун чыңдоо фонду

12

251500,0

260397,9

 

2. Республикалык бюджеттен бөлүнгөн каражаттардын түшүшү, анын ичинде:

13

17560055,2

17560055,2

 

пенсиянын базалык бөлүгү

14

9635854,2

9635854,2

 

электр энергиясы үчүн компенсациялык төлөмдөр

15

1833237,4

1833237,4

 

аскер кызматкерлеринин пенсиялары

16

2302233,3

2302233,3

 

аскер кызматкерлерин камсыздандыруу боюнча бир жолку төлөнүүчү жөлөкпул

17

9114,4

9114,4

 

пенсиялар жана пенсияга үстөк акылар

18

3741532,5

3741532,5

 

республикалык бюджеттин 2016-жылга карызын тындыруусу

19

38083,4

38083,4

 

3. Башка кирешелер, анын ичинде:

20

192443,7

224119,4

 

 

 

ишканалардын акциялары боюнча дивиденддер жана аларды сатуудан кирешелер, убактылуу бош акча каражаттарын МБК, КРУБ ноталарына, кыска мөөнөттүү депозиттерге жайгаштыруудан кирешелер

21

60143,7

59985,0

 

камсыздандыруу төгүмдөрүн кечиктирип жана толук эмес которгондугу үчүн эсептелген туумдар жана айыптар

22

38000,0

48121,6

 

эсептердеги акча каражаттарынын калдыгына эсептелген пайыздар

23

90000,0

92604,2

 

камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөө боюнча мөөнөтүн кийинкиге узартуу үчүн пайыздар

24

0,0

0,0

 

пенсияларды төлөө үчүн капиталдаштырылган суммалар

25

300,0

15998,8

 

регресстик талаптарды коюунун натыйжасында иш берүүчүлөрдөн жана жарандардан өндүрүлүүчү каражаттар

26

3000,0

2654,7

 

башка түшүүлөр

27

1000,0

4755,1

 

ИДП

28

494063100,0

520958600,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Камсыздандыруу фонддору боюнча  2017-жыл үчүн

Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун бюджетинин

чыгаша бөлүгүнүн аткарылышы жөнүндө

 

 

Позициянын №

 2017-жылга бюджет

(миң сом)

2017-жыл үчүн бюджетинин аткарылышы

(миң сом)

 
 

Бардык чыгашалар

1

46488988,3

46462637,7

 

ИДПга карата % менен

2

9,4

8,9

 

Пенсиялык фонд боюнча, анын ичинде:

3

42707015,4

42558420,6

 

электр энергиясы үчүн компенсацияларды эске алуу менен пенсиялар

4

38703148,2

38635806,5

 

аскер кызматкерлеринин пенсиялары

5

2312680,2

2305714,7

 

аскер кызматкерлерин камсыздандыруу боюнча бир жолку төлөнүүчү жөлөкпул

6

25176,1

17536,5

 

сөөк коюуга жөлөкпул

7

332397,8

317569,5

 

пенсияларды жана жөлөкпулдарды чектөө жана жеткирүү боюнча чыгашалар

8

359750,6

350537,6

 

Социалдык фонддун эсептерин тейлөө үчүн чыгашалар

9

10200,2

7863,7

 

жеке эсепке алуу боюнча чыгашалар

10

4500,0

2945,0

 

административдик чыгашалар

11

707955,0

707518,0

 

резервдик фонд

12

42500,0

5461,0

 

өнүктүрүү фонду

13

41500,0

40360,8

 

мүчөлүк акыларды төлөө

14

5328,7

5328,7

 

ММК фондунун алдындагы карыздарды төлөө

15

150495,7

150495,7

 

Эмгекчилердин ден соолугун чыңдоо фондунун алдындагы карыздарды төлөө

16

11282,9

11282,9

 

башка чыгашалар

17

100,0

0,0

 

Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду боюнча, анын ичинде:

18

2167451,6

2167451,6

 

медициналык кызмат көрсөтүүнү каржылоо

19

2006451,6

2012851,2

 

административдик чыгашалар

20

130000,0

126890,0

 

маалыматтык камсыздоого чыгашалар

21

11000,0

9662,5

 

саламаттык сактоону өнүктүрүү фонду

22

20000,0

18047,9

 

 

 

Эмгекчилердин ден соолугун чыңдоо фонду боюнча, анын ичинде:

23

255237,9

255237,9

 

санатордук-курорттук дарылануу жана эс алуу

24

165904,6

172596,6

 

санаторияларда-профилакторияларда ден соолукту чыңдоо

25

15314,3

13549,9

 

балдардын ден соолугун чыңдоо борборлорунда ден соолукту чыңдоо

26

68914,2

66216,5

 

административдик чыгашалар

27

5104,8

2874,9

 

Мамлекеттик топтолуучу пенсиялык фонду боюнча

28

1359283,4

1481527,6

 

ИДП

29

494063100,0

520958600,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мамлекеттик топтолуучу пенсиялык фондунун 2017-жыл үчүн

бюджетинин аткарылышы жөнүндө

 

 

 Позициянын №

 2017-жылга бюджет

(миң сом)

2017-жыл үчүн бюджетинин аткарылышы

(миң сом)

 
 

1. Жыл башына пенсиялык топтоо каражаттары

1

10856981,2

10856981,2

 

2. Ушул жылда камсыздандыруу төгүмдөрүнүн түшүшү

2

1359283,4

1481527,6

 

3. Ушул жылда инвестициялоого багытталуучу каражаттар

3

2847776,3

2574749,2

 

4. Отчеттук мезгилде инвестициялоодон түшкөн кирешелер

4

1600821,3

1596136,8

 

5. Бардык чыгашалар, анын ичинде:

5

112328,3

146043,2

 

пенсиянын топтолмо бөлүгүн төлөп берүүгө

6

100000,0

90885,3

 

МТПФ каражаттарын инвестициялоого жана администрациялоого байланышкан чыгашалар

7

12328,3

7832,6

 

Жаңылыш эсептелген суммалардын кайтарылышы

8

0,0

47325,3

 

6. Жыл аягына пенсиялык топтоолордун каражаттары (1+2+4-5)

9

13704757,6

13788602,4

 

ИДП

10

494063100,0

520958600,0