КР Министрлер Кабинетине караштуу КР Социалдык фондунун 2022-жылдагы бюджетинин аткарылышы жөнүндө отчет