Жарыяланган 3.06.2019

МТПФнун жайгаштырылган каражаттары тууралуу маалымат

03.06.2019 жыл

(млн.сом)

катар№  

МБК аталышы

Жүгүртүү мөөнөтү

Кирешелүүлүгү,

%

Салымдын/келишимдин суммасы

1

1 жылдык МКВ

364 күн.

6,14

56,49

364 күн.

5,96

55,03

364 күн.

5,62

27,29

364 күн.

5,15

27,78

2

2 жылдык МКО

730 күн.

9,59

107,57

730 күн.

9,60

129,70

730 күн.

9,80

169,40

730 күн.

9,78

72,63

730 күн.

9,80

124,43

730 күн.

9,84

58,10

730 күн.

9,64

43,69

730 күн.

9,50

325,08

730 күн.

9,49

315,62

730 күн.

9,20

98,63

730 күн.

8,26

68,19

730 күн.

7,61

147,44

730 күн.

7,54

116,63

730 күн.

7,60

135,91

730 күн.

6,50

118,90

730 күн.

6,18

396,13

3

3 жылдык МКО

1095 күн.

16,73

155,11

1095 күн.

16,50

150,22

1095 күн.

15,80

249,40

1095 күн.

13,50

809,76

1095 күн.

11,00

116,38

1095 күн.

11,09

99,53

1095 күн.

11,25

84,49

1095 күн.

11,09

53,25

1095 күн.

11,00

133,94

1095 күн.

11,00

62,37

1095 күн.

11,00

243,92

1095 күн.

11,00

128,16

1095 күн.

9,30

256,28

1095 күн.

9,40

219,10

1095 күн.

9,50

187,85

1095 күн.

9,30

114,41

1095 күн.

9,34

96,00

1095 күн.

8,78

69,61

1095 күн.

9,30

15,40

1095 күн.

8,70

162,75

1095 күн.

8,85

138,95

1095 күн.

9,00

119,62

1095 күн.

8,78

78,62

1095 күн.

9,00

91,52

1095 күн.

8,68

36,18

1095 күн.

8,80

31,56

1095 күн.

9,00

33,18

4

5 жылдык МКО

1825 күн.

19,50

19,14

1825 күн.

18,00

44,30

1825 күн.

17,81

225,57

1825 күн.

17,00

87,63

1825 күн.

17,50

63,18

1825 күн.

17,80

66,48

1825 күн.

17,60

79,51

1825 күн.

19,70

116,14

1825 күн.

18,50

132,87

1825 күн.

19,00

102,72

1825 күн.

18,00

130,74

1825 күн.

18,20

95,07

1825 күн.

18,08

127,21

1825 күн.

15,00

220,43

1825 күн.

14,87

111,82

1825 күн.

15,00

690,16

1825 күн.

15,00

59,90

1825 күн.

14,99

87,88

1825 күн.

14,99

52,74

1825 күн.

14,90

77,92

1825 күн.

15,00

65,88

1825 күн.

12,50

208,00

1825  күн.

10,00

216,63

1825  күн.

10,25

183,81

1825  күн.

10,50

55,04

1825  күн.

10,25

225,08

1825  күн.

10,25

214,45

1825  күн.

10,35

293,28

1825  күн.

10,50

185,86

1825  күн.

10,15

209,28

1825  күн.

10,25

236,30

1825  күн.

10,15

151,27

1825  күн.

10,25

213,41

5

7 жылдык МКО

2555 күн.

18,00

355,50

2555 күн.

16,00

291,54

2555 күн.

16,00

131,09

2555 күн.

16,50

209,20

2555 күн.

16,20

10,18

2555 күн.

16,20

413,94

2555 күн.

14,87

121,61

2555 күн.

14,87

137,16

2555 күн.

13,21

303,26

2555  күн.

12,70

94,34

2555  күн.

13,00

72,31

2555  күн.

11,00

300,91

2555  күн.

10,00

63,86

2555  күн.

10,40

62,54

2555  күн.

10,71

80,30

2555  күн.

11,00

359,65

2555  күн.

10,94

250,10

6

10 жылдык МКО

3650 күн.

18,50

209,00

3650 күн.

18,49

549,47

3650 күн.

17,50

274,91

3650 күн.

14,98

634,10

3650 күн.

14,39

57,82

3650 күн.

14,40

192,63

3650 күн.

14,45

345,73

3650 күн.

14,50

623,57

3650 күн.

13,53

76,61

7

Ипотекалык камсыздоосу менен облигациялар

441 дн.

8,30

176,00

 

Баалуу кагаздардагы бардык каражатттар:

 

17 979,23

№   п/п

Депозиты в комбанках

срок размещения

доходность в %

сумма вклада

8

Банк №1

365

10,60

125,00

Банк №2

365

10,50

50,00

Банк №3

365

10,60

50,00

Банк №4

548

12,20

100,00

 

Коммерциялык банктардагы бардык салымдар:

 

325,00

Баалуу кагаздардагы жана депозиттик салымдардагы бардык каражаттар:

 

18 304,23