Опубликовано 11.03.2023

2023-ж. январь-февраль айларында 15389 жаранга пенсия дайындалып чектелди.

2023-ж. январь-февраль  айларында 15389 жаранга пенсия дайындалып чектелди.

2023-ж. январь-февраль  айларында 15389 жаранга пенсия дайындалып чектелди.

Кыргыз Республикасынын Социалдык фонду 2023-жылдын январь-февраль  айларында 15389 жаранга пенсия чектеди.

Ошонун ичинде 2023-жылы февраль айында 6331 жаранга пенсия чектелди, андан тышкары, эмгек стажы, эмгек акысы, окуусу жана майыптыгы боюнча  1313 пенсионерге  кошумча берилген документтерге ылайык пенсиялар кайрадан эсептелинди.