Опубликовано 8.12.2020

2020-ж. январь-ноябрь айыларында пенсия жана жөлөкпулга 43 млрд 661,1 млн сом каржыланды.

2020-ж. январь-ноябрь айыларында пенсия жана жөлөкпулга 43 млрд 661,1 млн сом каржыланды.

2020-ж. январь-ноябрь айыларында пенсия жана жөлөкпулга 43 млрд 661,1 млн сом каржыланды.

- Бишкек ш.  — 7 млрд 130,0 млн сом

- Чуй обл. — 6 млрд 735,4 млн сом

- Нарын обл. — 3 млрд 502,8 млн сом

- Иссык-Көл обл. — 3 млрд 967,0 млн сом

- Талас обл. — 1 млрд 804,1 млн сом

- Ош ш. — 1 млрд 570,8 млн сом

- Ош обл. — 8 млрд 024,9 млн сом

- Баткен обл. — 3 млрд 492,5 млн сом

- Жалал-Абад обл. — 7 млрд  433,6 млн сом

Пенсия жана жөлөкпулдардын каржылануусу 2020-ж. ноябрь айына 4 млрд 172,5 млн сом түздү.