2014 год №3 (сентябрь)

Содержание/Мазмуну

4 - Пенсия тутумун модернизациялоо көйгөйлөрү: учурдун чакырыктары жана аны чечүүнүн жолдору

6 - Эл аралык конференция - Кыргызстанда

7 - Пенсиялардын каржыланышы

8 - «Мамлекеттик социалдык камсы- здандыруу боюнча камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтери жөнүндө» мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу» долбоорго баяндама

11 - Демография жаш муундун баргер карылыгын ойлоого мажбурлоодо

13 - Аракеттенип иштеп жатабыз

15 - Туратбек Абдылдаев:

«Эң башкы сыйлык да, сыймык да, элге кылган ак кызмат»

17 - Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун адистери жооп берет

18 - Мен керген Чукотка

19 - Тил көйгөйү; Эне тили-эне сүтү менен кошо кириш керек эле, бирок...

21 - Жер жемиштер жаштыкты узартып, оорудан арылтат

22 - Законопроект «О внесении дополне­ний в Закон Кыргызской Республики «О тарифах страховых взносов по государственному социальному стра­хованию»

25 - Порядок проведения проверок субъектов пред­принимательства

27 - Страховые взносы за восемь месяцев

28 - Пенсия по случаю потери кормильца

29 - Отвечают специалисты Социального фонда Кыргызской Республики

31 - Международная конференция в Кыргызстане

40 - Пенсионная реформа в Болгарии: неоправданные ожидания

41 -Шесть золотых правил здоровья Ниши