2019 год №31 (март)

МАЗМУНУ / СОДЕРЖАНИЕ

     4. Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун 2018-жылы аткарылган ишинин жыйынтыктары

    12. Пенсия жана жөлөкпулдардын каржыланышы

    13. Кыргызстан менен Түркия өкмөтүнүн ортосунда социалдык камсыз кылуу жөнүндө келишим     ратификацияланды

    14. Социалдык камсыздоонун минималдык стандарттарынын социалдык адилеттүүлүккө таасирдүүлүгү

    18. «Мамлекеттик пенсиялык социалдык камсыздандыруу жөнүндө» КР мыйзамына киргизилген өзгөртүүлөр жөнүндө

    19. Пенсиялык иш-кагаздарды электрондук түргө өткөрүү боюнча пилоттук долбоордун таасири

    21. Камсыздандыруу төгүмдөрүн  төлөөчүлөрдүн эсине

    24. Келечектеги адамзаттын алдында турган көйгөйлөр

    26. Немец пенсионерлери жөнүндө  фактылар

    27. Көп кыймылдагандар карылыкты тоготпойт

    28. Орозо айды күтүү – конок күткөндөн да  маанилүү

    30. Уул балага насаат

    31. Эрте жанган жылдыздар

    32. “Көп жашаган эмес, көптү көргөн көптү билет”

    33. Ала-Тоодо нооруз

    34. МАСО организовал семинар по информационно-коммуникационным технологиям

    34. Круглый стол по теме: “Пенсионная и тарифная политика”

    35. Совершенствование отрасли права социального обеспечения

    37. Внимание! ГНПФ сообщает

    38. Внесенные изменения в закон Кыргызской Республики «О государственном пенсионном социальном страховании»

    40. Как работает пенсионная система Сингапура?

    42. Информация по размещенным средствам ГНПФ Социального фонда КР по состоянию на 18.03.2019г.