2015-2017-жылдарга Кыргыз Республикасынын коррупцияга каршы саясатынын мамлекеттик стратегиясын аткаруу боюнча Кыргыз Республикасынын мамлекеттик орга

(КР Өкмөтүнүн 2015-жылдын 16-июнундагы № 364,

2016-жылдын 4-ноябрындагы № 570, 2017-жылдын 2-октябрындагы № 640 токтомдорунун редакциясына ылайык)

 

Кыргыз Республикасынын Президентинин 2012-жылдын                               2-февралындагы № 26 "Кыргыз Республикасынын антикоррупциялык саясатынын Мамлекеттик стратегиясы жана коррупцияга каршы туруу боюнча чаралар жөнүндө" Жарлыгын ишке ашыруу,  коррупцияга каршы аракеттенүү институттарын андан ары чыңдоо, коррупциянын түпкү себептерин жоюуда системалуулукту киргизүү, 2015-2017-жылдарга коррупцияга каршы аракеттенүү чөйрөсүндө мамлекеттик органдардын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын, жарандык коом институттарынын жана жарандардын күч-аракеттерин бириктирүү максатында, "Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 10 жана 17-беренелерине ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү токтом кылат:

1. 2015-2017-жылдарга Кыргыз Республикасынын коррупцияга каршы саясатынын мамлекеттик стратегиясын аткаруу боюнча Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын иш-чараларынын планы (мындан ары - План) тиркемеге ылайык бекитилсин.

2. Министрликтер, мамлекеттик комитет, административдик ведомстволор жана мамлекеттик бийликтин башка органдары, жергиликтүү мамлекеттик администрациялар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары (макулдашуу боюнча):

- Планды белгиленген мөөнөттөрдө милдеттүү түрдө аткаруу  боюнча толук чараларды көрүшсүн;

- квартал сайын, отчеттук мезгилден кийинки айдын 15ине чейин  Планды жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча иш-чаралардын ведомстволук пландарын аткаруу жөнүндө маалыматты Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратына берип турушсун;

- Иш-чаралар планын Кыргыз Республикасынын республикалык бюджетинде каралган каражаттардын чегинде ишке ашырышсын.

(КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 4-ноябрындагы № 570 токтомунун редакциясына ылайык)

3. (КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 4-ноябрындагы № 570 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

4. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппараты:

- (2-абзац КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 4-ноябрындагы № 570 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

- квартал сайын, отчеттук мезгилден кийинки айдын 25ине чейин  Планды жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча иш-чаралардын ведомстволук пландарын аткаруу жөнүндө маалыматты Кыргыз Республикасынын Коопсуздук кеңешинин катчылыгына берип турсун;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдын 28-ноябрындагы  № 531-б буйругуна ылайык дайындалган коррупциянын алдын алуу маселелери боюнча ыйгарым укуктуулар менен өз ара байланышта  коррупциянын алдын алуу саясатын ишке ашыруу жана Планды аткаруу маселелери боюнча аткаруу бийлигинин органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишин уюштурууну жана координациялоону камсыз кылсын.

(КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 4-ноябрындагы № 570, 2017-жылдын 2-октябрындагы № 640 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

5. Ушул токтомдун аткарылышы үчүн жеке жоопкерчилик аткаруу бийлигинин органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жетекчилерине жүктөлсүн.

6. Төмөнкүлөр күчүн жоготту деп таанылсын:

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 30-августундагы № 596 "2012-2014-жылдарга коррупцияга каршы туруу боюнча Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн иш-чараларынын планын жана программасын бекитүү жөнүндө" токтому;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2013-жылдын 1-июлундагы № 395 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн айрым чечимдерине өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө" токтомунун тиркемесинин 35-пункту;

- "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 30-августундагы № 596 "2012-2014-жылдарга коррупцияга каршы туруу боюнча Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн иш-чараларынын планын жана программасын бекитүү жөнүндө" токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу" Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдын 11-апрелиндеги № 209 токтому.

7. Ушул токтомдун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын коррупцияга каршы саясат бөлүмүнө жүктөлсүн.

(КР Өкмөтүнүн 2015-жылдын 16-июнундагы № 364 токтомунун редакциясына ылайык)

8. Ушул токтом расмий жарыяланган күндөн он күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

"Эркин Тоо" газетасынын "КР Өкмөтүнүн Ченемдик актылары" тиркемесинде 2015-жылдын 31-мартында N 5-6 (482-483) жарыяланды

 

Кыргыз Республикасынын Премьер-министри

 

Дж.Оторбаев

 

Тиркеме

2015-2017-жылдарга Кыргыз Республикасынын коррупцияга каршы саясатынын мамлекеттик стратегиясын аткаруу боюнча Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын
ИШ-ЧАРАЛАР ПЛАНЫ

 

(КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 4-ноябрындагы № 570 токтомунун редакциясына ылайык)

 

Милдеттер

Чаралар/Аракеттер

Ишке ашыруу мөөнөтү

Жооптуу аткаруучу/кошо аткаруучулар

Күтүлүүчү натыйжалар/индикаторлор

1

2

3

4

5

6

I. Саясий коррупциянын деңгээлин азайтуу

1

Саясий партиялардын ишин каржылоонун жана материалдык камсыздоонун ачык-айкындуулугун камсыз кылуу (шайлоолор менен байланышпаган)

1) "Саясий партиялар жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына төмөнкүлөрдү караган толуктоолорду жана өзгөртүүлөрдү киргизүү:

- саясий партиялардын алардын кирешелери жана чыгымдары жөнүндө толук отчетторун жарыялоосун;

- саясий партиялар тарабынан финансылык отчетторду жарыялоо жөнүндө талаптарды аткарбагандык үчүн жоопкерчиликти белгилөөнү;

2015-жылдын ноябры

ЮМ, Өкмөттүн Аппараты

Жалпыга маалымдоо каражаттарында жана саясий партиялардын сайттарында саясий партиялардын каржылоо булактары жана финансылык отчеттору/кирешелери жана чыгымдары жөнүндө толук отчетун жарыялаган саясий партиялардын үлүшү тууралуу жарыялоолор; алардын басылма ЖМКларга өз учурунда жарыяланбагандыгы үчүн жоопкерчилик каралган

2) саясий партияларды каржылоого мониторинг жүргүзүү (БУУнун Коррупцияга каршы конвенциясына ылайык);

жыл сайын

БШК (макулдашуу боюнча ), МСК, Финчалгын

Саясий партияларды каржылоону контролдоо/саясий партияларды каржылоодо аныкталган тартип бузуу фактылары

3) "Саясий партиялар жөнүндө" жана "Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө" мыйзамдарына, ошондой эле Кыргыз Республикасынын шайлоо мыйзамдарындагы саясий партияларды каржылоо тартибин бузгандар үчүн жоопкерчиликти караган ченемдерге өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү;

2015-жылдын июлу

ЮМ, МСК, БШК (макулдашуу боюнча)

Саясий партиялар тарабынан саясий партиялардын ишин жана шайлоо кампанияларын каржылоо тартибин бузуулардын алдын алуу/саясий партияларды каржылоо тартибин бузгандыгы үчүн жоопко тартылган саясий партиялардын үлүшү

4) саясий партиялардын күндөлүк (шайлоого байланышпаган) иштерине жеке жана юридикалык жактардын мүчөлүк төгүмдөрүнүн жана бир жолку ыктыярдуу төлөмдөрүнүн чектүү өлчөмүн белгилөө маселеси боюнча саясий партиялар жана жарандык коомдун институттары менен консультацияларды жүргүзүү

2015-жылдын июлу

ЮМ

Саясий партиялардын күндөлүк (шайлоого байланышпаган) иштерине жеке жана юридикалык жактардын мүчөлүк төгүмдөрүнүн жана бир жолку ыктыярдуу төлөмдөрүнүн чектүү өлчөмүн белгилөөнүн максатка ылайыктуулугун караган ЧУАларга өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө сунуштамалар берилди.

Саясий партиялардын ири корпорациялардан негизсиз пайдаларды жана жеңилдиктерди алууну көздөгөн ишкердик субъекттерден (ири компаниялардан, финансы компанияларынан) жана иши Кыргыз Республикасынын мамлекеттик туруктуулугун туруксуздандырууга жана кыйратууга багытталган экстремисттик уюмдардын жана жактардын финансылык көз карандылыгын жоюу/жүргүзүлгөн таасир этүү чараларынын саны, аныкталган фактылар жана көрүлгөн чаралар

2

Шайлоо фонддорунун каражаттарынын ачык-айкындуулугунун жана максаттуу пайдаланылышын контролдоонун иштиктүү механизмдерин жана саясий партияларды, талапкерлерди жана шайлоо кампанияларын каржылоо жөнүндө ачык отчет берүүнү киргизүү

1) Шайлоо компанияларынын каржыланышына мониторинг жүргүзүүгө жарандык коомдун өкүлдөрүн тартуунун жана алардын активдүү катышуусунун механизмдерин иштеп чыгуу жана ишке киргизүү;

2) "Саясий партиялар жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына милдеттүү түрдө жыл сайын аудит жүргүзүүнү караган ченемдер менен толуктоолорду киргизүү;

3) Коомдук кызматтарга дайындоодо шайлоо кампанияларын каржылоонун ачык-айкындуулугун күчөтүү боюнча тиешелүү мыйзамдык жана административдик чараларды көрүү

2015-жылдын сентябры

БШК (макулдашуу боюнча), ЮМ

Жарандык коомдун өкүлдөрүнүн катышуусу менен шайлоо кампанияларын каржылоого жүргүзүлгөн мониторингдин жыйынтыктарын жарыялоо/отчеттордун саны жана көрүлгөн чаралар

3

Коррупцияга каршы аракеттенүү чөйрөсүндөгү эл аралык укуктук инструментарийлерге ылайык "коомдук кызмат адамдарына" (ККА) карата мыйзамдарда каралган ченемдерди имплементациялоо

ККА түшүнүгүн киргизүүнү эске алуу менен тийиштүү ЧУАларга өзгөртүүлөрдү, толуктоолорду киргизүү жана ККАларга карата координациялоочу органды жана ведомстволор аралык өз ара аракеттенүү механизмдерин аныктоо

2016-жылдын июлу

ЮМ, Финчалгын, Башкы прокуратура (макулдашуу боюнча)

ККАларга карата чечимдерди кабыл алууга таасирин тийгизүү менен байланышкан коррупциялык коркунучтарды азайтуу/ККАлардын кийлигишүүсүнөн же мыйзамсыз чечимдеринен улам келип чыккан коррупциялык коркунучтарды жарыялоо

4

Кызмат адамдарынын Кыргыз Республикасынын экономикасына жана улуттук кызыкчылыктарына зыян алып келүүчү мыйзамсыз чечимдерди кабыл алуусу үчүн жоопкерчиликтерин кеңейтүү

1) Ченемдик укуктук базага жана аны колдонууда келип чыккан практикага зыяндын ордун регресстик толтуруу предметине карата изилдөө жүргүзүү;

2016-жылдын декабры

Стратегиялык изилдөө институту, ЮМ, Кадр кызматы (макулдашуу боюнча)

Бюджеттик коромжуларды кыскартуу, кызмат адамдарынын мыйзамсыз иш-аракеттеринен келтирилген зыяндын ордун регресстик толтуруу/жүргүзүлгөн чаралардын саны, аныкталган фактылар, көрүлгөн чаралар жана ордун толтурулган зыяндын суммасы, кызмат адамдарынын мыйзамсыз чечимдеринен улам келип чыккан бюджеттик чыгымдарды кыскартуу; мурунку жылга карата %га азайтуу

2) кызмат адамдарынын мыйзамсыз чечимдерди кабыл алгандыгы үчүн жоопкерчилигин караган тийиштүү ЧУАларга өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү

ЮМ, Башкы прокуратура (макулдашуу боюнча)

5

Кызмат адамдарынын иммунитети жөнүндө жоболорду алар коррупциялык кылмыштарды натыйжалуу иликтөөгө жана жазыктык изине түшүүгө тоскоол болбогондой кылып кайра кароо

1) Экс-президенттин кол тийбестигин жокко чыгаруу жөнүндө маселени коомдук талкуулоого коюу;

2) кол тийбестикти пайдаланышкан бардык кызмат адамдары үчүн чектелген (функционалдык) иммунитетти киргизүү жана кылмыш жасап жаткан мезгилде кармалган учурда алып таштоону кайра кароо;

3) Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарынан, Кыргыз Республикасынын Башкы прокурорунан жана Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысынан (Омбудсменден) кол тийбестикти алуу жол-жоболорун тартипке келтирүү

2015-жылдын декабры

ЮМ, Башкы прокуратура (макулдашуу боюнча)

Коррупциялык кылмыштарды жасагандыгы үчүн жазалоодон кутула албастык/укукту колдонуу боюнча иштелип чыккан жана бекитилген ченемдик укуктук актылар, кол тийбестикти пайдаланышкан кызмат адамдары үчүн чектелген (функционалдык) иммунитет киргизилген, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарынан, Кыргыз Республикасынын Башкы прокурорунан жана Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысынан (Омбудсменден) кол тийбестикти алуу жол-жоболору тартипке келтирилген

II. Коррупцияга каршы аракеттенүү чөйрөсүндөгү укук коргоо иштеринин натыйжалуулугун жогорулатуу

6

Коррупциялык мыйзам бузууларды жасоого түрткү же мүмкүндүк берүүчү алсыздыкты жана тобокелдиктерди аныктоонун жана жоюунун негизинде мамлекеттик кызматкерлердин кесиптик жаткан сатылбастыгын камсыз кылуу

Коррупция коркунучтарына дуушар болгон мамлекеттик органдарда кесиптик сатылбастыкты тестирлөөнүн принциптерин, каражаттарын, ыкмаларын, жол-жоболорун, укуктук кесепеттерин аныктоо менен "Мамлекеттик кызматкерлердин кесиптик сатылбастыгын тестирлөө жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоорун иштеп чыгуу

Иштеп чыгуу жана КР Жогорку Кеңешине киргизүү, 2015-жылдын октябры

АКК, ЮМ, Башкы прокуратура (макулдашуу боюнча)

Мамлекеттик органдарда кесиптик сатылбастыкты, коррупциянын алдын алуу жана аны менен күрөшүүнү камсыз кылуу; коррупция актыларын, коррупция менен аралаш актыларды же коррупциялык иш-аракеттеги фактыларды жасоого түрткү же мүмкүндүк берүүчү алсыздыкты жана тобокелдиктерди аныктоо, баалоо жана жоюу/мыйзам долбоорун иштеп чыгуу жана кабыл алуу, жүргүзүлгөн иш- чаралардын саны жана көрүлгөн чаралар

7

Коррупцияга байланыштуу кылмыштардын статистикасын чогултуу жана иштеп чыгуу методологиясын алардын жарыяланышын камсыз кылуу менен өркүндөтүү

1) Коррупциялык кылмыштарды аныктоо, иликтөө жана соттук карап чыгуу жана бул багыттагы иштердин абалын объективдүү баалоо жөнүндө ырасталган статистикалык маалыматтарды түзүү;

2) жалпылоо үчүн Кыргыз Республикасынын Өкмөттүн Аппаратына маалыматтарды берүү менен аналитикалык отчетторду даярдоо;

3) коррупциялык кылмыштар боюнча маалыматтар базасын түзүү;

4) Башкы прокуратуранын сайтындагы маалыматтар базасына жеткиликтүүлүктү берүү

2015-жылдын декабры

Башкы прокуратура (макулдашуу боюнча), укук коргоо органдары

Коррупция менен байланышкан кылмыштардын бирдиктүү тизмеги иштелип чыкты жана бекитилди/коррупциялык кылмыштар боюнча статистиканы чогултуу жана иштеп чыгуу боюнча нускама кабыл алынды; коррупциялык кылмыштар боюнча статистикалык маалыматтарды жарыялоо камсыз кылынды, отчеттор ЭМга берилди

8

Жазык процессинин күбөлөрүн, жабырлануучуларын жана сот арачыларын жана башка катышуучуларын коргоо системасынын иштиктүү механизмин камсыздоо

1) Укук коргоо органдарында жазык процессинин күбөлөрүн, жабырлануучуларын жана сот арачыларын жана башка катышуучуларын коргоону камсыз кылуу боюнча адистештирилген институттарды түзүү (бюджеттик пландын чегинде);

2) жазык процессинин күбөлөрүн, жабырлануучуларын жана сот арачыларын жана башка катышуучуларын коргоонун Кыргыз Республикасынын шарттарында алгылыктуу системасын иштеп чыгуу жана ишке киргизүү

2015 -жылдын декабры маалыматтарды квартал сайын жаңылап туруу менен

ИИМ, Башкы прокуратура (макулдашуу боюнча), укук коргоо органдары

Жазык процессинин күбөлөрүн, жабырлануучуларын жана сот арачыларын жана башка катышуучуларын коргоону камсыз кылуу боюнча адистештирилген бөлүнүштөр түзүлдү, жазык процессинин кылмыш-жаза катышуучуларын коргоо системасынын укуктук колдонулуучу практикасы иштелип чыкты/жүргүзүлгөн иш-чаралардын саны

9

Маалымат бергендерди (коррупциялык фактылар жөнүндө билдирген кызматчыларды) кызматынан негизсиз бошотуулардан, кысымга алуулардан коргоонун натыйжалуу системасын ишке киргизүү

1) Маалымат бергендерди (коррупциялык фактылар жөнүндө билдирген кызматчыларды) коргоо жөнүндө мыйзамдын долбоорун иштеп чыгуу;

2) мониторинг жүргүзүү, аныктоо, алдын алуу жана маалымат бергендерди (коррупциялык фактылар жөнүндө билдирген кызматчыларды) коргоону камсыз кылуу үчүн жооптуу ыйгарым укуктуу мамлекеттик органды аныктоо (коррупциялык фактылар жөнүндө маалымат берген кызматкерлер)

2015-жылдын декабры маалыматтарды квартал сайын жаңылап туруу менен

ЮМ, Кадр кызматы (макулдашуу боюнча), Башкы прокуратура (макулдашуу боюнча)

Маалымат бергендерди коргоо жөнүндө Мыйзам кабыл алынды жана кабыл алынган Мыйзамды ишке ашырууга жооптуу ыйгарым укуктуу орган аныкталды/маалымат бергендерди (коррупциялык фактылар жөнүндө билдирген кызматчыларды) кызматынан бошотуунун жана кысымга алуунун аныкталган фактыларынын саны

10

Коррупциялык кылмыштардын алдын алууда, аныктоодо, бөгөт коюуда ведомстволор аралык өз ара аракеттенүүнүн натыйжалуулугун жогорулатуу

1) Ведомстволор аралык өз ара аракеттенүү системасын ченемдик бекитүү жана иштеп чыгуу;

2) Укук коргоо органдары тарабынан ачык, жашыруун ыкчам маалыматтар болгон учурда коррупциялык иштерге тиешеси бар адамдардын жана уюмдардын мыйзамсыз аракеттерине бөгөт коюу боюнча биргелешкен максатка ылайыктуу ыкчам-изилдөө иш-чараларын өткөрүү;

3) укук коргоо кызматкерлерин мотивациялоонун иштиктүү механизмдерин иштеп чыгуу жана ишке киргизүү

2015-жылдын декабры, маалыматты жаңылоо (жарым жылда 1 жолу)

Башкы прокуратура (макулдашуу боюнча), укук коргоо органдары

Келип түшкөн маалыматты функциялык жоопкерчилигине жараша конкреттүү укук коргоо органдарынын текшерүү процессинин ыкчамдуулугу/тергөө башталгандан тартып иш сотко берилгенге чейинки орточо убакыт же мындай иштин 90%ы сотко өткөрүп берилүүчү убакыт; кошумча иликтөө үчүн соттон кайра кайтарылган, иликтөөдөгү кемчиликтер башка жол менен сотто аныкталган иштердин пайызы; акталган өкүмдөрдүн пайызы; иштерди кызматкерлерди мотивациялоо боюнча ЧУА кабыл алынды

11

Укук коргоо органдарынын кызматкерлерине жеке маалыматтардын тийиштүү түрдө корголушуна кепилдикти камсыз кылуу менен, жазык иши козголгонго чейин банктык сырды, салыктык жана бажылык маалыматтарды алуу мүмкүнчүлүгүн берүү

"Банктык сыр жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү

2015-жылдын декабры

Башкы прокуратура (макулдашуу боюнча), Улуттук банк (макулдашуу боюнча), МСК, МБК, Өкмөттүн Аппараты, ЮМ

Коррупциялык кылмыштарды иликтөөнүн натыйжалуулугун жогорулатуу; коррупциялык кылмыштар боюнча чечимдерди кабыл алууда вариативдүүлүк мүмкүнчүлүгүн берүүчү шилтеме жана альтернативдик ченемдердин жоктугу/ укук коргоо органдарынын кызматкерлеринин жазык иши формалдуу козголгонго чейин банктык сырды, салыктык жана бажылык маалыматтарды алуу мүмкүнчүлүгүн камсыз кылуу боюнча ЧУАлар кабыл алынды же механизми иштелип чыкты

12

Европа Кеңешинин коррупцияга каршы конвенцияларына кошулуу

Коррупциялык кылмыштар үчүн жазык жана жарандык жоопкерчилик жөнүндө Европа Кеңешинин коррупцияга каршы конвенциясын ратификациялоо (Кыргызстанды коррупцияга каршы өлкөлөрдүн тобуна (ГРЕКО) киргизүү)

2015-жылдын декабры

Башкы прокуратура (макулдашуу боюнча), ТИМ, ЮМ

Коррупциялык кылмыштар үчүн жазык жана жарандык жоопкерчилик жөнүндө Европа Кеңешинин коррупцияга каршы конвенциясы ратификацияланган (Кыргызстандын ГРЕКОго мүчө болуусу)

13

БУУнын коррупцияга каршы конвенциясынын айрым ченемдерин, жазык мыйзамдарында аларды криминалдаштыруу бөлүгүндө имплементациялоо

Тийиштүү ченемдик укуктук актыларга төмөнкүлөрдү караган өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү:

- коррупциялык мыйзам бузуулар үчүн юридикалык жактардын жазык жоопкерчилигин киргизүү;

- убада берүү жана сунуш кылуу, ошондой эле өтүнүү жана убада берүүнү кабыл алуу/мамлекеттик жана жеке секторлордо кылмыштардын аяктаган курамдары катары мыйзамсыз артыкчылыктарды (параларды же башка сыйлыктарды) сунуштоо үчүн жазык жоопкерчилигин киргизүү;

- жеке секторлордо паракорчулук кылмыштардын курамына материалдык эмес пайдаларды киргизүү

2015-жылдын июну - 2016-жылдын декабры

ЮМ, Башкы прокуратура, мамлекеттик органдар

Ченемдик укуктук актылар БУУнын коррупцияга каршы конвенциясына шайкеш келтирилди/ ыкмалар аныкталды, камсыз кылуучу чаралар каралды, мыйзамдык актылардын долбоорлору иштелип чыкты жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине жиберилди

III. Коррупцияга каршы аракеттенүү чөйрөсүндө сот системасынын натыйжалуулугун жогорулатуу

14

Сот бийлигинин көз карансыздыгына кепилдикти күчөтүү

1) Соттордун ишине кийлигишкен фактылар тууралуу кабарлабагандык үчүн сот бийлигинин кызмат адамдарына жоопкерчиликтерди киргизүү;

2) сот иштерин автоматтык түрдө бөлүштүрүү системасын практикада ишке киргизүүнү, мындай бөлүштүрүү жөнүндө маалыматтардын ачыктыгын жана соттук чечимдерди интернетте жарыялоону камсыз кылуу;

3) сотторго тартиптик материалдарды кароонун ачык-айкындуулугун жогорулатуу;

4) соттордун кызматтык кабинеттеринде жана сот жыйындарынын залдарында дайыма видео байкоо жүргүзүү системасын, ошондой эле соттордун кызмат телефондору менен сүйлөшүүлөрүн дайыма жазуу системасын орнотуу

2015-жылдын декабры ар бир жарым жылдыктын жыйынтыгы боюнча маалыматтарды жаңылоо менен

Жогорку сот (макулдашуу боюнча), Соттор Кеңеши (макулдашуу боюнча)

(*) Маалымат берүү тартибинде отчет

Соттордун көз карансыздыгын, алмашылбастыгын жана кызматынан бошотулбастыгын камсыз кылуу боюнча кепилдиктер түзүлдү/сотторду тартиптик жоопкерчиликке тартуу жол-жоболору кабыл алынды; соттук иштерди автоматтык түрдө бөлүштүрүү программасы инсталяцияланды; көзөмөлдөө тартибинде соттук чечимдерди кайра карап чыгуу жол-жоболору тартипке келтирилди

IV. Коррупциялык коркунучтарды баалоо жана башкаруу аркылуу коррупциянын алдын алуу

15

Мамлекеттик бийлик органдарында коррупциялык коркунучтарды азайтуу

1) Коррупциялык зоналарды жана коркунучтарды азайтуу боюнча ведомстволук планды иштеп чыгуу;

2) мониторинг жүргүзүүнүн жана баалоонун ведомстволор ичиндеги адистештирилген системасын ишке киргизүү;

2015-жылдын декабры

Өкмөттүн Аппараты, мамлекеттик органдар, ЖӨБО (макулдашуу боюнча)

Мамлекеттик органдардын Коомдук кеңеши менен макулдашылган ведомстволук пландар бекитилди/ алардын аткарылышын контролдоо ишке ашырылууда

3) Мамлекеттик органдардын ишиндеги коррупциялык зоналарды жана коркунучтарды аныктоо:

- Кыргыз Республикасынын Өкмөттүн Аппаратындагы жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча фонддо пилоттук долбоорлор;

- калган мамлекеттик органдар жана ЖӨБО;

2015-жылдын декабры

Өкмөттүн Аппараты, мамлекеттик органдар, ЖӨБО (макулдашуу боюнча)

Коррупциялык зоналардын жана коркунучтардын тизмеси бекитилди

4) Коррупциялык коркунучтар жана коррупциялык тажрыйбалар жогору болгон зоналардын маалыматтар базасын түзүү

2016-жылдын марты

Өкмөттүн Аппараты, мамлекеттик органдар, ЖӨБО (макулдашуу боюнча)

Маалымат базасы түзүлдү

V. ЧУАларга (ЧУА долбоорлоруна ) коррупцияга каршы экспертиза жүргүзүүнүн сапатын жогорулатуу

16

Негиздүүлүгүн, объективдүүлүгүн жана алардын жыйынтыктарын текшерүүнү чагылдыруу менен ЧУАларга (ЧУА долбоорлоруна) коррупцияларга каршы экспертиза жүргүзүүнүн милдеттүүлүгүн белгилөө

ЧУА долбоорлоруна коррупцияга каршы экспертиза жүргүзүүнү жана экспертизалардын жыйынтыктарын жарыялоону камсыз кылуу; колдонуудагы укуктук актыларга, биринчи кезекте коррупцияга кыйла көп дуушар болгон жөнгө салуу чөйрөлөрүндө милдеттүү түрдө сектордук коррупциялык коркунучтарды эсепке алуу жана кароо менен коррупцияга каршы инвентаризация жүргүзүү; ЧУАларга (ЧУА долбоорлоруна) коррупцияга каршы экспертиза жүргүзүүчү адамдардын компетенттүүлүгүн жогорулатуу; ЧУАларга коррупцияга каршы экспертиза жүргүзүүдө мамлекеттик органдардын ЖКИлар менен кызматташтыгын камсыз кылуу (коомдук коррупцияга каршы экспертиза жүргүзүү системасы)

2015-жылдын декабры

Өкмөттүн Аппараты, ЮМ, мамлекеттик органдар, ЖӨБО (макулдашуу боюнча), ӨЭУ (макулдашуу боюнча)

ЧУА долбоорлорунан жана колдонуудагы мыйзамдык актылардан коррупциялык факторлордун өз алдынчалыгынын негизсиз кеңири чегин же жалпы эрежелердеги өзгөчөлүктөрдү негизсиз колдонуу мүмкүнчүлүктөрүн, ошондой эле жарандарга жана уюмдарга карата аныкталбаган, аткарууга кыйын болгон жана (же) оор талаптарды камтыган жана муну менен коррупциянын пайда болушуна шарттарды түзгөн жоболорду жок кылуу менен аныктоо/ЧУАлардын саны; экспертизанын жыйынтыктарын жарыялоо

17

"Гильотина принцибин" колдонуунун негизинде ишкердик ишке мамлекеттин административдик жана жөнгө салуу жүгүн азайтуу

Ишкердик ишке таасирин тийгизген ЧУАларга автоматташтырылган системалык талдоо жүргүзүү жана рыноктук экономика үчүн негизсиз жана алгылыксыз жөнгө салуучу тоскоолдуктарды четтетүү (коррупцияга каршы экспертизасын милдеттүү түрдө жүргүзүү менен)

2015-жылдын декабры

Өкмөттүн Аппараты, ЮМ, мамлекеттик органдар, ОБСЕнин жөнгө салуу реформасы боюнча долбоору (макулдашуу боюнча)

Бизнес чөйрөнү өнүктүрүүгө жана инвестициялык климатты жакшыртууга, ошондой эле мамлекеттин ишкердик ишти жөнгө салууга кийлигишүүсүн азайтууга көмөктөшүүчү туруктуу мыйзамдарды түзүү/ ЧУАлардын саны

VI. Кызыкчылыктардын кагылышуусун баалоо, алдын алуу жана башкаруу

18

Мамлекеттик жана муниципалдык кызматта кызыкчылыктардын кагылышын баалоонун жана жөнгө салуунун укуктук жана институционалдык негиздерин иштеп чыгуу жана ишке киргизүү

1) Мамлекеттик жана муниципалдык кызматта кызыкчылыктардын кагылышын ийгиликтүү башкарууга таасирин тийгизген факторлордун комплексин аныктоо менен "Кызыкчылыктардын кагылышы жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоорун иштеп чыгуу;

2015-жылдын октябры

Өкмөттүн Аппараты

"Кызыкчылыктардын кагылышы жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамы кабыл алынды

2) кызыкчылыктардын кагылышы жаатындагы саясатты жана жол-жоболорду түзүү жана ишке ашыруу боюнча негизги түзүмдү аныктоо;

2015-жылдын декабры

Кадр кызматы (макулдашуу боюнча), Өкмөттүн Аппараты

ЧУА долбоору даярдалды

3) кызыкчылыктардын кагылышына алып келиши мүмкүн болгон жагдайлардын жана мамилелердин так жана реалдуу сүрөттөлүшүн камсыз кылуу;

2015-жылдын октябры

Ыйгарым укуктуу орган, мамлекеттик органдар, ЖӨБО (макулдашуу боюнча), мамлекеттик үлүш катышкан ишканалар

Кызыкчылыктардын кагылышына алып келүүчү типтүү кырдаалдардын тизмеги иштелип чыкты/кызыкчылыктардын кагылышы боюнча аныкталган фактылардын саны жана алар боюнча көрүлгөн чаралар

4) мамлекеттик бийлик органдарынын кызматкерлеринин коомдук жана жеке кызыкчылыктарын декларациялоо боюнча функцияларды статс-катчыларга же мамлекеттик органдардын аппарат жетекчилерине жүктөө

2015-жылдын декабры

Кадр кызматы (макулдашуу боюнча), Өкмөттүн Аппараты

Мамлекеттик органдарда мамлекеттик кызмат чөйрөсүндөгү мыйзамдардын сакталышына мониторинг жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө убактылуу жобого мамлекеттик кызматчылардын коомдук жана жеке кызыкчылыктарын декларациялоого мониторинг жүргүзүүнү караган өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилди/мониторинг жүргүзүлүүдө

VII. Мамлекеттик органдардын жарандык коом менен өз ара аракеттенүүлөрүн күчөтүү жана анын маалымдуулугун жогорулатуу

19

Коррупция, Кыргыз Республикасынын жарандарынын укуктарын жана эркиндиктерин бузуулар менен күрөшүү боюнча чечкиндүү аракеттерге багытталган коомдун иш-аракеттерин активдештирүүгө карата механизмдерди түзүү

1) Коррупцияга каршы форум түзүү практикасын региондук деңгээлде жайылтуу;

2) жер-жерлерде коррупция менен күрөшүү көйгөйлөрүн изилдөө үчүн региондордо жергиликтүү ӨЭУлардын, ЖМКнын активисттери, жергиликтүү кеңештердин депутаттары жана ЖӨБОлордун кызматкерлери менен жолугушууларды өткөрүү;

3) коомдук угууларды жүргүзүү аркылуу Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн коррупцияга каршы программасын ишке ашыруунун жүрүшүн талкуулоого жер-жерлердеги жарандардын катышуусун активдештирүү

2015-жылдын декабры

Этностор агенттиги, мамлекеттик органдар, ЖӨБО, КК (макулдашуу боюнча), ӨЭУ (макулдашуу боюнча)

Региондордо коррупцияга каршы форумдар; Аймактардагы коррупцияга, мамлекеттик органдардын, ЖӨБОлордун жетекчилеринин, жарандык секторлордун өкүлдөрүнүн жана көз карандысыз эксперттердин катышуусу менен дайыма иштөөчү сүйлөшүү аянтча/өткөрүлгөн иш-чаралардын саны

20

Коррупцияга каршы саясатты ишке ашырууга багытталган жарандык демилгелерди жүзөгө ашыруунун тийиштүү шарттарын жана мүмкүнчүлүктөрүн түзүү

1) Коррупциянын алдын алуу чөйрөсүндө мамлекеттик органдар менен ЖКИнын өз ара аракеттенүүлөрү боюнча меморандумдарды түзүү;

2) коррупцияга каршы саясатты ишке ашырууну талкуулоо боюнча жарандардын катышуусу үчүн аянтчаларды түзүү;

3) заманбап этапта коррупцияга каршы аракеттенүү чөйрөсүндө мамлекеттик органдар менен жарандык коомдун өз ара аракеттенүүлөрүн өнүктүрүүнүн негизги тенденциясына талдоо жүргүзүү;

4) ЖКО үчүн билим берүү-агартуу программаларын ишке киргизүү

2015-жылдын декабры

ЮМ, мамлекеттик органдар жана ЖӨ