Жеке ишкерлерди каттоодон өткөрүү

Камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөөчүлөрдү –жаңыдан түзүлгөн юридикалык жактарды жана жеке жактарды камсыздоочу Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан белгиленген тартипте "бирдиктүү терезе" принциби боюнча  каттоодон өткөрөт.

Юридикалык жакты түзгөн камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөөчүлөрдү каттоо Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2008-ж. 23-апрелиндеги № 182 токтому менен бекитилген Юридикалык жактарды, филиалдарды жана өкүлчүлүктөрдү "бирдиктүү терезе" принциби боюнча мамлекеттик каттоодо (кайра каттоодо) мамлекеттик органдар ортосунда өз ара аракеттенүү тартиби жөнүндө жобого ылайык жөнгө салынат.

Камсыздоочу Социалдык фондунун органдарынын реквизиттери,”Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтери жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык тариф чендеринин өлчөмү, камсыздандыруу төгүмдөрүн которуу жана төлөө үчүн банк эсеби, куратордун коду көрсөтүлгөн билдирме берет.