Дыйкан (фермердик) чарбаларды каттоодон өткөрүү

Дыйкан (фермер) чарбасы - бул юридикалык жактын статусуна ээ болгон, болбосо өзүнүн ишин юридикалык жакты түзбөстөн жүзөгө ашыруучу, иши басымдуу түрдө айыл чарба продукциясын өндүрүүнү чогуу жүргүзгөн бир үй-бүлөнүн мүчөлөрүнүн, бир туугандардын жана башка адамдардын эмгегине негизделген, дыйкан чарбасынын мүчөлөрүнүн менчик укугуна таандык болгон же пайдаланууга (ижарага) алынган жер участогуна жана башка мүлккө негизделген өз алдынча чарба жүргүзүүчү субъект.

- жеке жактар:

- Кыргыз Республикасынын жараны;

- Кыргыз Республикасынын аймагында туруктуу же убактылуу жашаган чет өлкөлүк жаран. Дыйкан чарбасы ыктыярдуу башталыштарда гана түзүлөт. Дыйкан чарбасынын мүчөлөрү уставда же келишимде каралган тартипте дыйкан чарбасынын курамынан тоскоолдуксуз чыгууга укуктуу болот.

- Дыйкан чарбасы юридикалык жак катары тиешелүү каттоо органында, болбосо, эгерде дыйкан чарбасы өзүнүн ишин юридикалык жакты түзбөстөн жүзөгө ашырса, жеке ишкер үчүн Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган эрежелер боюнча мамлекеттик каттоодон өтүүгө тийиш (“Дыйкан (фермер) чарбасы жөнүндө” Кыргыз Республикасынын 1999-ж. 3-июнундагы №47 Мыйзамын кара)