Юридикалык жактарды каттоодон чыгаруу

Юридикалык жактын иши токтотулганда, юридикалык жак субъект  иши токтотулганга чейин 30 күндөн кем эмес мезгилде Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун органдарына тийиштүу арыз менен кайрылышы керек. Арыздын негизинде Социалдык фондунун башкармалыгы социалдык камсыздандыруу боюнча эсептерди туура жана өз убагында жүргүзүлүшүнө, маалыматтардын тууралыгына, акыркы текшерүүдөн кийинки иштеген бардык мезгил үчүн мамлекеттик социалдык камсыздандыруу каражаттары боюнча эсептешүү ведомостторун өз убагында тапшыруусуна текшерүү жүргүзүлөт. Текшерүүнүн жыйынтыгы боюнча акт түзүлөт жана Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу каражаттары боюнча эсептешүү ведомосту түзүлөт.

Юридикалык жактын субъекти ишин токтотуу тууралуу буйрукту берсе жана Социалдык фондуна карыздары жок болгон учурда Социалдык фондунун органдарынан каттоодон чыгарылат.