Дыйкан (фермердик) чарбаларды каттоодон чыгаруу

Дыйкан (фермердик) чарбанын иши токтотулганда (жоюулганда же банкрот болгондо)  30 күндөн ичинде Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун органдарына тийиштүу арыз менен кайрылат. Арыздын негизинде Социалдык фондунун райондук башкармалыгы социалдык камсыздандыруу боюнча эсептерди туура жана өз убагында жүргүзүлүшүнө текшерүү жүргүзүлөт, Текшерүүнүн жыйынтыгы боюнча акт түзүлөт жана Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу каражаттары боюнча корутунду эсептешүү ведомосту түзүлөт.