2018-жылга Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишин текшерүүлөрдү жүргүзүү планы