Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтому Бишкек шаары, 2015-жылдын 10-ноябры № 76

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтому

Бишкек шаары, 2015-жылдын 10-ноябры № 763

Камсыздандыруу төгүмдөрүн башкаруу боюнча пилоттук долбоорду жүргүзүү жөнүндө

Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча камсыздандыруу төгүмдөрүн башкарууну өркүндөтүү максатында, "Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу жөнүндө", "Милдеттүү мамлекеттик социалдык камсыздандыруу максатында Кыргыз Республикасынын жарандарын жекече (индивидуалдык) эсепке алуу жөнүндө" жана "Кыргыз Республикасынын Социалдык фонду жөнүндө" Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык, "Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 10 жана 17-беренелерин жетекчиликке алуу менен Кыргыз Республикасынын Өкмөтү токтом кылат:

1. Камсыздандыруу төгүмдөрүн жыйноо, камсыздандыруу төгүмдөрүнүн эсептелишин жана төлөнүшүн контролдоо, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик социалдык камсыздандыруу чөйрөсүндөгү мыйзамдарынын талаптарын бузгандыгы үчүн жоопкерчиликке тартуу боюнча функцияларга жана ыйгарым укуктарга ээ ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган болуп:

- ушул токтомдун 2-пунктунда аталган райондор, төлөөчүлөрдүн категориялары боюнча - Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик салык кызматы;

- калган райондор жана шаарлар, төлөөчүлөрдүн категориялары боюнча Кыргыз Республикасынын Социалдык фонду аныкталсын.

2. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик салык кызматы Кыргыз Республикасынын Социалдык фонду менен бирге ушул токтомдун 1-пунктунда каралган функцияларды жана ыйгарым укуктарды этап-этабы менен ишке киргизүү боюнча пилоттук долбоорду Бишкек шаарынын Октябрь району боюнча Мамлекеттик салык кызматы башкармалыгында жана Чүй облусунун Сокулук району боюнча Мамлекеттик салык кызматы башкармалыгында төмөнкүлөргө карата жүргүзсүн:

- жалданма кызматкерлери жок жеке ишкерлерге карата - 2015-жылдын 1-декабрынан тартып;

- жалданма кызматкерлери бар жеке ишкерлерге, жер үлүшүнө же анын бөлүгүнө ээ, бирок дыйкан (фермердик) чарбасынын мүчөсү болуп саналбаган жеке жактарга, юридикалык жакты түзбөгөн дыйкан (фермердик) чарбаларына карата - 2016-жылдын 1-мартынан тартып;

- юридикалык жактарга жана юридикалык жакты түзгөн дыйкан (фермердик) чарбаларына карата - 2016-жылдын 1-майынан тартып.

3. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик салык кызматы жана Кыргыз Республикасынын Социалдык фонду төмөнкүлөрдү камсыздасын:

- веб-сервистер аркылуу маалыматтарды борборлоштурулган алмашууну;

- веб-сервистер аркылуу ыйгарым укуктуу коммерциялык банктардан камсыздандыруу төгүмдөрүнүн келип түшүүлөрү жөнүндө маалыматтарды салыштырууну жана эсепке алууну.

4. Кыргыз Республикасынын Социалдык фонду пилоттук долбоорду ишке ашыруу үчүн зарыл болгон санда камсыздандыруу полистеринин бланктарын жана юридикалык жакты түзбөгөн дыйкан (фермердик) чарбаларынын камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөгөндүгү жөнүндө квитанцияларды Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик салык кызматына өткөрүп берүүнү камсыз кылсын.

5. Кыргыз Республикасынын Экономика министрлиги Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик салык кызматы жана Кыргыз Республикасынын Социалдык фонду менен бирге пилоттук долбоордун жыйынтыктары боюнча 2016-жылдын 1-августуна чейинки мөөнөттө пилоттук долбоордун натыйжалары жөнүндө отчетту жана камсыздандыруу төгүмдөрүн жыйноо, камсыздандыруу төгүмдөрүнүн эсептелишин жана төлөнүшүн контролдоо боюнча функцияларды жана ыйгарым укуктарды Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик салык кызматына өткөрүп берүү маселеси боюнча Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн тийиштүү чечиминин долбоорун Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратына киргизсин.

6. Коммерциялык банктарга камсыздандыруу төгүмдөрү жана салыктар боюнча төлөмдөрдү кабыл алууда идентификациялык салык номеринин жана жеке идентификациялык номеринин болушун жана туура көрсөтүлүшүн текшерүү сунушталсын.

7. Ушул токтомдун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын финансы жана кредит саясаты бөлүмүнө жана социалдык өнүктүрүү бөлүмүнө жүктөлсүн.

8. Ушул токтом расмий жарыяланган күндөн он беш күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

"Эркин Тоо" газетасынын 2015-жылдын 13-ноябрында N 111 жарыяланды