Жеке ишкерлерди каттоодон чыгаруу

Жеке ишкердин иши токтотулганда (жоюулганда же банкрот болгондо), кайра уюшулганда жеке ишкер 30 күндөн кем эмес мезгилде Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун органдарына тийиштүу арыз менен кайрылышы керек. Арыздын негизинде Социалдык фондунун башкармалыгы мамлекеттик социалдык камсыздандыруу каражаттары боюнча эсептешүү ведомостторун тууралыгына жана өз убагында тапшыруусуна текшерүү жүргүзүлөт. Текшерүүнүн жыйынтыгы боюнча акт түзүлөт жана Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу каражаттары боюнча эсептешүү ведомосту түзүлөт.