Жарыяланган 6.01.2021

2020-жылы Социалдык фонд тарабынан 51474 жаранга пенсия чектелди.

2020-жылы Социалдык фонд тарабынан 51474 жаранга пенсия чектелди.

2020-жылы Социалдык фонд тарабынан 51474 жаранга пенсия чектелди.

2020-жылы Кыргыз Республикасынын Социалдык фонду тарабынан 51474 жаранга пенсия дайындалып чектелди.

Мындан тышкары, 12968 пенсионерге пенсияны кайрадан эсептөө үчүн берилген документтердин (эмгек стажы, эмгек акысы, эмгекке жарамсыздыгы боюнча топтун жана мезгилдин өзгөрүшү, багуудагы адамдардын санынын өзгөрүшү жөнүндө маалыматтар) негизинде пенсия кайрадан эсептелди.