Жарыяланган 5.01.2021

2020-ж. пенсия жана жөлөкпулга 47 млрд 857,6 млн сом каржыланды.

2020-ж. пенсия жана жөлөкпулга 47 млрд 857,6 млн сом каржыланды.

2020-ж. пенсия жана жөлөкпулга 47 млрд 857,6 млн сом каржыланды.

- Бишкек ш.  — 7 млрд 833,7 млн сом

- Чуй обл. — 7 млрд 376,1 млн сом

- Нарын обл. — 3 млрд 837,0 млн сом

- Иссык-Көл обл. — 4 млрд 347,7 млн сом

- Талас обл. — 1 млрд 979,0 млн сом

- Ош ш. — 1 млрд 720,8 млн сом

- Ош обл. — 8 млрд 792,1 млн сом

- Баткен обл. — 3 млрд 825,5 млн сом

- Жалал-Абад обл. — 8 млрд  145,8 млн сом.

Пенсия жана жөлөкпулдардын каржылануусу 2020-ж. декабрь айына 4 млрд 200,6 млн сом түздү.