Жарыяланган 4.01.2021

Соцфонддун Call-борбору 2020-ж. ичинде 48181 кайрылуу кабыл алды.

Соцфонддун Call-борбору 2020-ж. ичинде 48181 кайрылуу кабыл алды.

Соцфонддун Call-борбору 2020-ж. ичинде 48181 кайрылуу кабыл алды.

Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун Call-борбору иштеп жатат жана негизги социалдык камсыздандыруу, пенсиялык камсыздоо жаатындагы маселелер боюнча 1202 кыска номери аркылуу толук түшүндүрмөлөр берилүүдө.

2020-жылдын декабрь айында Соцфонддун Call-борборуна  2971 кайрылуу келип түшкөн.

Андан тышкары сайт аркылуу онлайн-офлайн режиминде 759 сайт аркылуу электрондук кайрылуу келип түшкөн.

КР Соцфондунун Call-борборуна  кайрылуулардын басымдуу бөлүгү камсыздандыруу төгүмдөрдү төлөөчүлөрдөн, иштебеген жарандардан, чет өлкөлүк жарандардан, пенсионерлерден жана иштеген пенсионерлерден келип түшөт.