Жарыяланган 30.11.2020

2020-жылдын 30-ноябрында ЖКнын Бюджет жана финансы боюнча комитети үч мыйзам долбоорлорунун концепциясын жактырды.

2020-жылдын 30-ноябрында ЖКнын Бюджет жана финансы боюнча комитети үч мыйзам долбоорлорунун концепциясын жактырды.

2020-жылдын 30-ноябрында ЖКнын Бюджет жана финансы боюнча комитети үч мыйзам долбоорлорунун концепциясын жактырды.

Жыйында комитет төмөнкү мыйзам долбоорлорунун концепцияларын жактырды:

“2019-жылга Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун бюджетинин аткарылышы жөнүндө отчетту бекитүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоору;

“Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун 2020-жылга бюджети жана 2021-2022-жылдарга божомолу жөнүндө “Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоору”;

“Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун 2021-жылга бюджети жана 2022-2023-жылдарга божомолу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоору.