Жарыяланган 30.11.2020

4-декабрда КР Соцфондунун 2021-жылга бюджети жана 2022-2023-жылдарга божомолу жөнүндө мыйзам долбоорун талкуулоо боюнча парламенттик угуулар өтөт.

4-декабрда КР Соцфондунун 2021-жылга бюджети жана 2022-2023-жылдарга божомолу жөнүндө мыйзам долбоорун талкуулоо боюнча парламенттик угуулар өтөт.

4-декабрда КР Соцфондунун 2021-жылга бюджети жана 2022-2023-жылдарга божомолу жөнүндө мыйзам долбоорун талкуулоо боюнча парламенттик угуулар өтөт.

4-декабрда “Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун 2021-жылга бюджети жана 2022-2023-жылдарга божомолу жөнүндө” мыйзам долбоорун талкуулоо боюнча парламенттик угуулар өтөт.

Угууларды Жогорку Кеңештин Бюджет жана финансы комитети өткөрөт.